FARSKÉ OZNAMY 4.4.2021

Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni! Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb a ich internetový prenos. Pánu kostolníkovi, rehoľným sestrám, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostol, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. . Dnes bude možnosť prijať sviatosť oltárnu od 13:00 do 18:00 h. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny …