Homília 20.10.2020

Liturgické texty TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť.. My, ľudia 21. storočia chceme mať všetko hneď. Máme rýchle autá a ešte rýchlejšie lietadlá. Vymysleli sme mikrovlnku, kávu      3 v 1, ale v čase pandémii sa museli už mnohí z nás zastaviť a ostať v karanténe. Ale azda bol to pre nás čas, aby sme realizovali slová dnešného žalmu: Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;.
– Budem sa snažiť počuť, lebo často nepočúvame aj tých, čo sú vedľa nás, lebo práve pozeráme telku, alebo máme slúchadlá na ušiach.
– Keď počujem, tak sa budem snažiť počúvať, lebo často je tak, že počujem slová a nepočúvam význam.
– Keď budem počúvať, tak sa budem snažiť počúvnuť, čiže budem poslušný slovu.
A Boh tak krásne hovorí aj v dnešnej liturgii ústami žalmistu: on ohlási pokoj svojmu ľudu“. Aj sv. Pavol v liste Efezanom: Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo …. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti

Homília 19.10.2020

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Liturgiské číta nia TU

V dnešnom žalme čítame: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda“. Nesmieme na to zabudnúť, a to nielen v tomto čase, ktorý práve prežívame, v čase pandémie. Máme pastiera, ktorý sa o nás stará, ktorý nás vedie, ktorý nás bráni … . Nie sme osamelí. Nie sme tí, na ktorých Boh zabudol. Sv. Pavol v prvom čítaní tak o tom píše: „ Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi …. Náš život je v rukách Ježiša Krista. Nezávisí od materiálnych vecí. Od toho, čo sme získali, čo máme, na čo sa spoliehame. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o tom takto: Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.. Hovorí sa „materiálne dobrá“. Je to dobro, ale Ježiš upozorňuje: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!“. Byť bohatým pred Bohom znamená, že naším bohatstvom je chudoba. Čiže viera, že len Boh je naším pokladom. Keď to bude takto, automaticky sa naše srdce otvára a Boh môže doňho vliať celé bohatstvo svojich milostí. Sv. pápež Ján Pavol II., na ktorého v liturgii budeme spomínať vo štvrtok, povedal: „ Ukazovateľom bohatstva Ježišovho učeníka nie je to, čo vlastní, ale to, čím sa vie rozdeliť. Amen.

Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzkisprávca farnosti