Spovedanie

Farský kostol sv. Ladislava a Gorazda

Pondelok: 17:30-18:00
Utorok: 17:30-18:00
Streda: 6:30-7:00
Štvrtok: 17:30-18:00
Piatok: 17:30-18:00
Sobota: 6:30-7:00; 17:30-18:00

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (Tovarníky)

Štvrtok: 18:00-19:00 (iba pred 1. piatkom)

Kaplnka narodenia Panny Márie (Malé Bedzany)

Piatok: 16:00-16:30 (iba na 1. piatok)