Dotácie

Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutie dotácie na prieskum a statické posúdenie oporných múrov Kalvárie v Topoľčanoch a vytvorenie projektu statického zabezpečenia vo výške 3500 €. Celkový rozpočet projektu je 3863 €.

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Poskytnutá suma vo výške 4200 € je určená na obnovu kovových dverí kaplniek krížovej cesty topoľčianskej Kalvárie. Celková suma projektu je 6000 €.