Homília 23.10.2020

Liturgické čítania TU

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. … Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?
Milovaní bratia a sestry,
Pán Ježiš ráta s našou súdnosťou. Ukazuje nám, že máme schopnosti, že sme schopní, ale nevyužívame tieto schopnosti (ešte dostatočne). V Topoľčanoch by sme mohli povedať podobne ako Pán Ježiš, že keď vidíme, že ide mračno z takzvaného hnilého kúta, hovoríme: „bude pršať“, keď ide z iného kúta hovoríme: „Á, To iba prejde“. Včera som si pozrel reláciu Súdna sieň a nie prvý krát som videl ľudí, ktorí ako svedkovia vypovedajú počas tohto procesu, deklarujú promiskuitný spôsob života, hovoria o tom ako zneužívajú iných a sami sa nechávajú zneužívať, a pri tom sa tvária ako víťazi, ako tí, ktorí žijú dnešným moderným spôsobom života. Každý však, kto žije v usporiadanom manželstve a užíva si zodpovednú rodinnú lásku sa nad tím pousmeje. Vidí v akej biede a zaklamaní žije ten človek a ako sa čas jeho odsúdenia blíži. A čo my? Priznáme si v takej rozumnej súdnosti, že máme podobne ako tamtí ľudia žiť v zaklamaní? Možno nie v promiskuitnom živote, ale iste sú také oblasti nášho života, v ktorých sa tento sklon človeka prejavuje, Tí, ktorí pracujú nad nejakou svojou vadou a užívajú si milosrdnú lásku Božiu k hriešnikovi iste sa pousmejú, keď počujú niekoho vravieť samoľúbo, že žiaden z hriechov nie je jeho problém. Tí, ktorí si užívajú svoju svetlú budúcnosť vo večnej spáse ich teľa i duše sa pousmejú nad tými, ktorí slepo skladajú svoje nádeje do pominuteľnosti.
Pomer sa ešte na ceste s tým, kto túži po zmene k lepšiemu v tvojom živote. Keď ideš zo svojim protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezaviedol k sudcovi.  Pomer sa ešte na ceste s tým, kto túži po zmene v tvojom živote k lepšiemu. V prvom rade je to Pán Ježiš. Aby si na súde nevyšiel na hlupáka.

Páter Miroslav

FARSKÉ OZNAMY 18.10.2020

 1. Na základe dokumentu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal 14. októbra 2020 pod č. OLP/8326/2020 je možné konať verejné bohoslužby od 15.októbra 2020 s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sv. omše v našej farnosti budú v riadnych termínoch podľa prijatých úmyslov, počas celého týždňa. Rodina, ktorá chce, aby bol slúžený jej úmysel, ktorý bol zapísaný na konkrétny dátum (TU), nech sa dopredu ozve. Táto sa dohodne, kto sa zúčastní na sv. omši – maximálne štyria ľudia, nakoľko k zabezpečeniu sv. omše je potrebný okrem kňaza aj pán kostolník.
 • Vestibul kostola bude otvorený denne od 9:00 do 18:00 h.
 • Od 9:00 do 10:00 a od 17:00 do 18:00 h bude v kostole k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi, alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania, ktoré sa bude podávať tak, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom.
  Táto služba bude v nedeľu od 14:00 do 17:00h.
  Kto bude potrebovať službu kňaza v inom čase, musí sa osobne alebo telefonicky dohodnúť. Tel: 038 / 53 23 644
 • do budúcna pripravujeme internetové vysielanie nedeľnej sv. omše.
 • Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.
 1. Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
  V túto nedeľu je celosvetová duchovná akcia „Milión detí sa modlí ruženec“. Úplne sa presúva do domácností a rodinného prostredia. Prosíme rodičov, aby ju dnes podporili o 18:00 h.
 2. Milodary na farský kostol cez bankový účet 1000 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 3. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Antona Detka a †Milana Štefkoviča. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 4. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!