FARSKÉ OZNAMY 9.5.2021

 1. Dnes je deň matiek. Všetkým mamám vyprosujeme ochranu Matky Božej.
 2. Topoľčianska Kalvária bude otvorená každú nedeľu od 14:00 do 17:00 h.
 3. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. V našej farnosti je zároveň odpustová slávnosť, výročie posviacky farského kostola a sviatok Panny Márie Fatimskej. Sv. omše budú:
  Malé Bedzany: streda 16:30 h
  Tovarníky: streda 19:00 h
  Farský kostol: streda o 18:00 h, štvrtok o 7:00 h a o 18:00 h
 4. Na budúcu nedeľu (16. mája) v našej farnosti budú hody, na ktoré sa pripravíme týmto programom:
  Štvrtok 13.05.2021
  17:00 h – Večeradlo
               – Svätá omša
  Piatok 14.05.2021
  18:00 h – Májová pobožnosť
               – Svätá omša
               – Cesta svetla
  Sobota 15.05.2021
    6:45 h – Malé hodinky
    7:00 h – Svätá omša
               – Májová pobožnosť
  Nedeľa 16.05.2021
    8:50 h – Májová pobožnosť
    9:00 h – Svätá omša
  10:30 h – Slávnostná svätá omša, celebrant vdp. Peter Bako, kaplán vo farnosti NPM v Topoľčanoch
 5. Traktorová kosačka trávy firmy John Deere je už na Topoľčianskej Kalvárii a faktúra je vyplatená.        
 6. Na budúcu nedeľu sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 7. Milodary na farský kostol 100 €. Cez bankový účet 40 € a 500 € .  Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Jozefa Mikušku, † Jozefa Martiša a † Milana Kubričana. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 2.5.2021

Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Oznamujem že po konzultácii s biskupským úradom, nakoľko neprebehla primeraná príprava k sviatosti birmovania, vyslúženie tejto dôležitej sviatosti pre kresťanský život sa …

FARSKÉ OZNAMY 25.4.2021

Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno. Malé Bedzany: V prvom rade ďakujeme pani Emílii Kukovej, dlhoročnej kostolníčke za jej obetavú službu. Budeme ju naďalej sprevádzať našimi modlitbami. Pán Boh zaplať. Súčasne sa obraciame s prosbou na veriacich z Malých Bedzán o pomoc v tejto službe. Ďakujeme Mestu Topoľčany za navezenie kompostu pre zeleň v okolí nášho farského kostola. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. …