FARSKÉ OZNAMY 17.10.2021

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády na Kalvárii. Pán Boh Vám odmeň.
  2. V pondelok sa naša farnosť a škola sv. Ladislava zapojí do výzvy Milión detí sa modlí ruženec.
  3. Dnes je zbierka na práce spojené s obnovou našich kostolov a Kalvárie.
  4. Pozývame mladé rodiny na stretnutia nad encyklikou Amoris Laetitia, ktoré sú prípravou na stretnutie so sv. Otcom v Ríme v júni 2022. Prvé informačné stretnutie bude v utorok po sv. omši pri kostole. Kto nemôže prísť, môže nechať kontakt v sakristii.
  5. Milodary na farský kostol 50 €, cez bankový účet 20 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
  6. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Jozefa Kapičáka, † Gabriela Dolinaja a Ľudovíta Bóku. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  7. Pomodlime sa za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 10.10.2021

V stredu (13. októbra) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Na budúcu nedeľu bude zbierka na práce spojené s obnovou našich kostolov a Kalvárie. V tomto týždni začíname so spodnou kaplnkou bolestného Krista. Dávame do pozornosti jesennú brigádu úpravy zelene na Kalvárii, ktorá bude v sobotu 16.10.2021 od 9:00 h. …

FARSKÉ OZNAMY 3.10.2021

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne bude modlitba svätého ruženca. O 16:30 budú slávnostné vešpery. Na budúcu nedeľu po sv. omši o 9:00 h páter Ondrej Kentoš, rektor mariánskej Baziliky v Šaštíne, ktorý v roku 2015 viedol misie v našej farnosti, posvätí nový misijný kríž pri našom kostole. Vo štvrtok …