FARSKÉ OZNAMY 29.11.2020

 1.  Od  pondelka 30. novembra budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február, marec a apríl 2021. Odporúčame úmysly nahlasovať cez telefón.
 2. Roráty začínajú v pondelok. Pozývame všetkých, najmä deti, počas celého adventu, od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.
 3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (3. decembra) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (4. decembra) od 16:00 a vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou.
 4. V tomto roku nebude spoločná sv. spoveď pred Vianocami. V našej farnosti budeme spovedať od budúcej nedele 6. decembra do Vianoc takto: Od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou a v nedeľu od 14:00 do 17:00 h. Prosíme, aby ste využili včas túto službu.
 5.  ZŠ sv. Ladislava vydala pamätný stolový kalendár na rok 2021. Predáva sa vo vestibule školy, v kostole aj na fare. Cena za 1 ks je 3.50 €.
 6. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 7. Milodary na farský kostol 2 x 50€ a 10€. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Michala Guniša. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen
 9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 22.11.2020

 1. Dnes sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 2. Vo štvrtok, 26. novembra, o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov.
 3. Budúca nedeľa je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.
 4. ZŠ sv. Ladislava vydala pamätný stolový kalendár na rok 2021. Predáva sa vo vestibule školy, v kostole aj na fare. Cena za 1 ks je 3.50 €.
 5. Mesto Topoľčany oznamuje, že od 18.11. 2020 je možnosť nechať sa otestovať v Galérii mesta (budova Mestského úradu) antigénovým testom. Testovanie zabezpečuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža a prebieha denne okrem nedele v čase od 8,00 do 16,30 h až do konca kalendárneho roka 2020 a je zadarmo.
 6. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 7. Milodary na farský kostol 2x 50€ a 30€ a cez bankový účet 50€, 25€, 20€ a 10€. (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Rozáliu Buchtovú, †Janu Hubovú, †Matildu Paškovú, †Ivana Bitarovského, †Viliama Brezovana a †Róberta Kmotorku. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!