Kontakt

Adresa farského úradu:
Slnečná 2679/2, 955 01
Topoľčany

Tel: 038/53 236 44
E-mail: sv.gorazd.to@gmail.com
farský administrátor: Robert Kurowidzki OSPPE
kaplán: Miroslav Hruška OSPPE

IČO: 36111422
IBAN: SK9709000000000261417234