FARSKÉ OZNAMY 15.11.2020

 1. Od pondelka 16. novembra budú slúžené sv. omše s týmito opatreniami:
  – vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  – pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky
  – na obradoch sa nemôžu zúčastňovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
  – zakazuje sa podávanie rúk
  – v kostole môžu byť iba tí, ktorí budú mať miesto na sedenie s dodržaním vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami a to tak, aby sa dodržalo šachovnicové sedenie
      Otcovia biskupi zdôrazňujú, že kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
 2. Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00h a v nedeľu o 7:00 h ráno. Sv. omšu cez internet už nebudeme vysielať.
 3. ZŠ sv. Ladislava vydala pamätný stolový kalendár na rok 2021. Predáva sa vo vestibule školy, v kostole aj na fare. Cena za 1 ks je 3.50 €. Kúpou finančne podporíte júnové oslavy 30. výročia našej cirkevnej školy.
 4. V utorok 17. novembra je štátny sviatok, sv. omša bude o 9:00 h.
 5. Milodary na farský kostol 50 € a 20 € a cez bankový účet 20€ a 10€.
  (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Pavla Daňa a †Paulínu Babkovičovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Homília 14.11.2020 Sobota 32. týždňa v Cezročnom období

Luturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Dnešné evanjelium je pozvaním, aby sme sa stále modlili. V Cirkvi vznikalo a vzniká veľa možností, ako sa vždy modliť. Modlitba Ježišova, čiže časté opakovanie slov: Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Modlitba sv. ruženca. Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. Nespočetné litánie a modlitba breviára, ktorá je rozdelená tak, aby sme sa stretli s Bohom v každej časti dňa. Vzorom vytrvalej modlitby je Ježiš Kristus. Modlil sa v synagóge, keď sedel s učeníkmi doma za stolom, keď kráčali po ceste. Veľakrát evanjelisti hovoria, že Ježiš sa modlil celú noc. Vidíme tiež, že nebolo dôležitého rozhodnutia, pred ktorým by sa Ježiš dlho nemodlil. Preto ho nasledujme a buďme verní modlitbe. Ale buďme aj verní čítaniu Božieho slova, ktoré nám Cirkev dáva na každý deň. Síce končíme tie internetové rozjímania, ale povzbudzujem vás, buďme verní.
Vás všetkých, ktorí to čítate alebo počúvate prosím, odovzdávajte toto požehnanie: Pán s vami. … Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti