FARSKÉ OZNAMY 26.07.2020

 1. V nedeľu 26. júla o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola.
 2. V pondelok 27. júla na slávnosť sv. Gorazda pozývame na sv. omšu o 18:00 h na ktorej generálny vikár Mons. Peter Brodek požehná mozaiku, krstiteľnicu a ambon. Po sv. omši bude pred kostolom Agape.
 3. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 1. augusta o 19.00 h. Podobne bude aj: 8.8. a 22.8. 2020.
 4. Pozývame mládež na pavlínske stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v kláštore pavlínov v Šaštíne v dňoch 29.7.-1.8.2020. Prihlásiť sa môžete u pátra Roberta.
 5. V utorok a v stredu budú organári do organu doinštalovávať žalúziovú mechaniku. Za tento milodar i zafinancovanie prác v hodnote 1500 eur ďakujeme Bohu známej osobe a vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať a odmeň!
 6. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 50 a 2 x 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
 7. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Ľudevíta Štrosa. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

FARSKÉ OZNAMY 19.07.2020

 1. V pondelok 27. júla na slávnosť sv. Gorazda pozývame na sv. omšu o 18:00 h na ktorej generálny vikár Mons. Peter Brodek požehná mozaiku, krstiteľnicu a ambon. Po sv. omši bude pred kostolom Agape. Kto by chcel pomôcť v príprave, nech sa prihlásia u pátra Roberta.
 2. Tovarníky: Sv. omša v nedeľu 26.7.2020 bude o 9:00 h.
 3. V dňoch od 23. do 25. júla pozývame na pešiu púť z Topoľčian do Národnej Svätyne v Šaštíne. Záujemcovia o taký druh duchovných cvičení sa môžu informovať a zapísať u pátra Miroslava.
 4. Pozývame mládež na pavlínske stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v kláštore pavlínov v Šaštíne v dňoch 29.7.-1.8.2020. Prihlásiť sa môžete u pátra Roberta.
 5. Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutie dotácie na prieskum a statické posúdenie oporných múrov Kalvárie v Topoľčanoch a vytvorenie projektu statického zabezpečenia vo výške 3500 €. Celkový rozpočet projektu je 3863 €.
 6. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 200€. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
 7. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Zdenku Ďurkovičovú Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.