FARSKÉ OZNAMY 09.08.2020

 1. Vo štvrtok 13. augusta bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.
 2. V sobotu (15. augusta) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej farnosti budú:
  Malé Bedzany 7:30 h
  Tovarníky 9:00 h
  Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
 3. V piatok 14.8. na vigíliu slávnosti Nanebovzatej bude vo farskom kostole v Topoľčanoch na námestí o 18.30 hod. slávnostná organová sv. omša, počas ktorej zaznie viacero krásnych organových skladieb a v jej závere bude slávnostne prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie Svätej Stolice o rozšírení možnosti získať plnomocné odpustky v tomto mariánskom chráme. Plagát s podrobnosťami je na nástenke.
 4. Tovarníky: Sv. omša cez týždeň bude v stredu o 19:00 h a v nedeľu 16.8.2020 bude o 9:00 h
 5. Ďakujeme za milodary pri dnešnej farskej ofere. V týždni bolo obetované na kostol 100€. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Evu Humajovú, Oľgu Šramkovú a Júliu Kamenickú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

FARSKÉ OZNAMY 02.08.2020

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. Dnes môžeme získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.
 2. V pondelok (3. augusta) po večernej svätej omši začneme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac september, október, november a december 2020.
 3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. augusta od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 7. augusta od 16:00 h a vo farskom kostole pol hodiny pred svätou omšou.
 4. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v príprave dôstojnej oslavy slávnosti sv. Gorazda. Pán Boh zaplať.
 5. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 8. augusta o 19.00 h. Podobne bude aj 22.8. 2020.
 6. V tomto týždni organári ukončili prvú etapu spojenú z doinštalovaním žalúziovej mechaniky v organovej skrini. Práce budú pokračovať v jeseni. Za vykonané práce sme zaplatili z milodaru 1200 €. Ďakujeme dobrodincovi a vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať!
 7. Na budúcu nedeľu bude farská ofera.
 8. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 30 a 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
 9. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Augustína Barata a Milana Petruša. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.