FARSKÉ OZNAMY 11.10.2020

Kvôli epidemiologickým opatreniam v kostole na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Preto do odvolania budú dodatočné sv. omše s nedeľnou platnosťou v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno a o 17:00 h. V utorok (13. októbra) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme …

  11.10.2020 DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Farský kostol   7:00 h +Veronika, Jaroslav, Daniela Malé Bedzany   7:30 h + Rudolf Tovarníky   9:00 h poďakovanie za dožitých 60 rokov života Farský kostol   9:00 h + rodičia Jozef a Anna Farský kostol 10:30 h + Paulína, Milan, Libor a starí rodičia Farský kostol 18:00 h + Mária Masaryková   12.10.2020 PONDELOK  28. týždňa …

FARSKÉ OZNAMY 04.10.2020

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, a následne bude modlitba svätého ruženca a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo krstu, svadby a pohrebu prítomných v …