FARSKÉ OZNAMY 23.08.2020

 1. V stredu 26. augusta, na sviatok Panny Márie Čenstochovskej bude dodatočná sv. omša o 20:30 h a o 21:00 h bude jasnohorský apel.
 2. Milodary na farský kostol 10 €. Milodary na farský kostol cez bankový účet 25 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234)
 3. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Janku Oháňkovú a †Máriu Štefkejovú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 4. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

FARSKÉ OZNAMY 16.08.2020

 1. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Poskytnutá suma vo výške 4200 € je určená na obnovu kovových dverí kaplniek krížovej cesty topoľčianskej Kalvárie. Celková suma projektu je 6000 €.
 2. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 22. augusta o 19.00 h.
 3. Topoľčany: Farská ofera činila 682 €.
  Tovarníky: Farská ofera činila 109 €.
  Malé Bedzany: Farská ofera činila 161 €.
  Milodary na farský kostol 100 a 20 €. Milodary na farský kostol cez bankový účet 1000€. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234)
 4. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Vladimíra Maršalu a †Valériu Michalíkovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 5. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.