Homilia 27.10.2020

Liturgické čítania TU

Malé zrnko, ktoré zem prijala, sa postaralo o to, aby na tej zemi vyrástol strom, ktorý ochráni vtáčiky, ktorí dá tieň, ktorý prinesie plody, dá obživu, postará sa o pokrm, postará sa o ochranu. A pritom zrnko vyzeralo, že nič nedokáže. Akoby nemalo žiadne iné možnosti, len byť najmenšie. Tak isto aj kvas, je taký malý a predsa prekvasí celé cesto. Postará sa o všetku múku v tom ceste. Tak je aj Pán Ježiš. Keď ho prijmeme do svojho života, tak sa postará o náš život.

HOMÍLIA AUDIO S OHĽADOM NA PRVÉ ČÍTANIE:

Homília 26.10.2020

Liturgické čítania TU

Bratia a sestry!
V synagóge bola žena, ktorá mala ducha neduživosti, bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Asi nemala na to dôvod. Bolo okolo nej viacero ľudí. Jeden z tých ľudí, predstavený synagógy nemal problém sa nahnevať a prejaviť svoj hnev či zlosť. Sebavedome obviniť tých, ktorí si to vôbec nezaslúžili. Všimnime si, že žena neprišla sama k Ježišovi, Pán Ježiš si ju zavolal. Aj my sme povolaní. Nie preto, že my sami sme prišli k Pánovi ale on sám nás volá. Táto žena nemala veľké sebavedomie. Nemala ho na čom, oprieť. Až kým na ňu Pán Ježiš nepoložil ruky. Pán Ježiš jej povedal: „Žena si oslobodená od svojej choroby.“. Ona sa vzpriamila a oslavovala Boha. Symbol naloženia rúk, je symbolom odovzdania toho, čo sám vlastním, podelením sa s tým, čo je pre mňa dôležité.