DÔLEŽITÝ OZNAM

Spoločná spoveď ZRUŠENÁ

a na sv. omši len
kapacita 25% sedenia

Na základe aktuálnych protiepidemiologických opatrení a regionálnych upresnení, ktoré vstupujú do platnosti od soboty 19.12.2020 sa môžu na sv. omšiach zúčastniť ľudia iba v počte 25% kapacity sedenia v kostole. Pričom každá druhá lavica musí byť vyblokovaná a medzi sediacimi musí byť voľné miesto. Súčasne nakoľko sa má zabrániť zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí, dostali sme usmernenie, na základe ktorého je zrušená nedeľná spoločná spoveď.

FARSKÉ OZNAMY 13.12.2020

 1. V našej farnosti pokračuje predvianočná spoveď:
  Farský kostol: od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou a v nedeľu od 14:00 do 18:00h. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša o 18:00h.
  Tovarníky: vo štvrtok (17. decembra) od 16:00 h (hlavne pre dôchodcov) a v sobotu (19. decembra) od 11:00 h.
  Malé Bedzany: v piatok (18. decembra) od 16:00 h (hlavne pre dôchodcov) a v sobotu (19 decembra) od 11:00 h.
 2. Dnes bude v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.
 3. Od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom kostole rorátne sv. omše. Pozývame všetkých, najmä deti, počas celého adventu.
 4. Plánujeme na 24.12 sv. omše:
  Farský kostol: ráno o 7:00 h, Pastierky o 21:00 h (hlavne pre dôchodcov) a o 22:30 h. Polnočná o 24:00 h.
  Tovarníky: o 24:00 h
  Malé Bedzany: o 22:00 h
 5. Svätý otec pápež František vyhlásil pre celú Cirkev na obdobie od 8.12.2020 do 8.12.2021 Rok svätého Jozefa.
 6. Gymnázium Cyrila a Metoda v Nitre ponúka 17.12. o 17.00 h online návštevu školy. Bližšie informácie nájdete na stránke školy (www.gcm.sk) a na farskej nástenke.
 7. Zbierka na pavlínsky seminár z utorka (8. decembra) činila 320 € (farský kostol 234 €, Tovarníky 38 € a Malé Bedzany 48 €).
 8. Milodary na farský kostol 50 € a 30 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Ivana Pillára. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!