FARSKÉ OZNAMY 27.09.2020

 1. Do odvolania bude v nedeľu dodatočná sv. omša o 7:00 h ráno.
 2. Ďakujeme za nainštalovanie v interiéri kostola mosadzných doplnkov na Bohostánok a zároveň za trojdňovú brigádu dobrovoľníkov, ktorí pomohli pri renovačných prácach na Kalvárii.
 3. Na utorok, 29. septembra, pripadá pre našu farnosť celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Podrobný program je na plagáte. Všetkých srdečne pozývame.
 4. V mesiaci október sa modlíme posvätný Ruženec spoločne vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši; v Tovarníkoch o denne o 17:00 h okrem štvrtku.
 5. V piatok 2. októbra pri večernej svätej omši budeme prijímať nových členov do Bratstva Anjelov strážnych. Záujemcovia o členstvo nech sa informujú u pátrov pavlínov.
 6. Každý piatok pozývame na biblické katechézy, ktoré budú pri večernej sv. omši.
 7. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1. októbra od 16:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok 2. októbra od 16:00 h a vo farskom kostole pól hodinu pred každou sv. omšou.
 8. Tovarníky: od tohto týždňa sväté omše vo štvrtok budú o 17:00 h.
 9. Pre koronakrízu bude tento polrok poznačený viacerými odloženými zbierkami a navyše budeme pokračovať v mesačných zbierkach na kostol, takže prosíme o trpezlivosť a rozvahu. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. otca.
 10. Milodary na farský kostol cez bankový účet 20 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 11. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Rudolfa Jahna. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 12. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 20.09.2020

 1. Od budúcej nedele do odvolania bude v nedeľu dodatočná sv. omša o 7:00 h ráno.
 2. Od zajtra budú inštalované v interiéri kostola mosadzné doplnky na Bohostánok a taktiež nové večné svetlo za ktoré ďakujeme Bohu známemu dobrodincovi. Začneme tiež používať nový podstavec pod omšovú knihu na ktorý prispelo ružencové bratstvo.
 3. Od zajtra začíname realizovať projekt renovácie dverí kaplniek na Kalvárii. Dvere budú z hrdze a starého náteru očistené pieskovaním. Zárubne treba vyčistiť ručne. Dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť v tejto práci prosíme o prihlásenie sa u kňazov farnosti.
 4. V sobotu 26. septembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.
 5. Na budúcu nedeľu 27. septembra na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Kto chce prispieť k výzdobe plodmi svojej záhradky či poľa, môže ich priniesť na faru.
 6. Nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (25.-27. septembra) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční Trojdnie modlitieb matiek.
 7. Tovarníky: Ďakujeme vedeniu obce za úpravu pozemku bývalého cintorína a osadeniu kríža, ktorí bude v najbližšom čase posvätený. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v príprave a priebehu hodovej slávnosti.
 8. Zbierka na Boží hrob činila 540 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 9. Milodary na farský kostol cez bankový účet 25€.
  (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!