FARSKÉ OZNAMY 02.08.2020

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. Dnes môžeme získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.
 2. V pondelok (3. augusta) po večernej svätej omši začneme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac september, október, november a december 2020.
 3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. augusta od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 7. augusta od 16:00 h a vo farskom kostole pol hodiny pred svätou omšou.
 4. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v príprave dôstojnej oslavy slávnosti sv. Gorazda. Pán Boh zaplať.
 5. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 8. augusta o 19.00 h. Podobne bude aj 22.8. 2020.
 6. V tomto týždni organári ukončili prvú etapu spojenú z doinštalovaním žalúziovej mechaniky v organovej skrini. Práce budú pokračovať v jeseni. Za vykonané práce sme zaplatili z milodaru 1200 €. Ďakujeme dobrodincovi a vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať!
 7. Na budúcu nedeľu bude farská ofera.
 8. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 30 a 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
 9. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Augustína Barata a Milana Petruša. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

FARSKÉ OZNAMY 26.07.2020

 1. V nedeľu 26. júla o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola.
 2. V pondelok 27. júla na slávnosť sv. Gorazda pozývame na sv. omšu o 18:00 h na ktorej generálny vikár Mons. Peter Brodek požehná mozaiku, krstiteľnicu a ambon. Po sv. omši bude pred kostolom Agape.
 3. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 1. augusta o 19.00 h. Podobne bude aj: 8.8. a 22.8. 2020.
 4. Pozývame mládež na pavlínske stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v kláštore pavlínov v Šaštíne v dňoch 29.7.-1.8.2020. Prihlásiť sa môžete u pátra Roberta.
 5. V utorok a v stredu budú organári do organu doinštalovávať žalúziovú mechaniku. Za tento milodar i zafinancovanie prác v hodnote 1500 eur ďakujeme Bohu známej osobe a vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať a odmeň!
 6. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 50 a 2 x 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
 7. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Ľudevíta Štrosa. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.