FARSKÉ OZNAMY 30.08.2020

 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 18:00 h, v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h, vo farskom kostole pól hodiny pred každou sv. omšou.
 2. V utorok 1. septembra bude štátny sviatok, preto v tento deň bude svätá omša vo farskom chráme slúžená o 9:00 h.
 3. Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že školská sv. omša pri príležitosti začiatku školského roka sa z epidemiologických dôvodov neuskutoční. Je možné sa pred vyučovaním individuálne zúčastniť farskej sv. omše o 7:00 h.
 4. V nedeľu 6. septembra nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej so zmenou. Pútnický sprievod od nášho farského kostola sa tento rok neuskutoční. V našom farskom kostole bude sv. omša len o 8:00 h. V Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h. Slávnostná svätá omša v Topoľčanoch na námestí bude o 10:30 h.
 5. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 6. septembra. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  Štvrtok 03.09.2020
  16:30 h – Svätá omša a Eucharistická poklona
  Piatok 04.09.2020
  16.00 h – Sv. spoveď
  16:30 h – Pobožnosť Krížovej cesty v kostole
  17:00 h – Svätá omša
  Sobota 05.09.2020
  7:30 – Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie
  – Sv. omša
  Nedeľa 06.09.2020
  7:30 h – Svätá omša.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Františku Bakaľarovú. Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa ešte za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 23.08.2020

 1. V stredu 26. augusta, na sviatok Panny Márie Čenstochovskej bude dodatočná sv. omša o 20:30 h a o 21:00 h bude jasnohorský apel.
 2. Milodary na farský kostol 10 €. Milodary na farský kostol cez bankový účet 25 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234)
 3. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Janku Oháňkovú a †Máriu Štefkejovú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 4. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.