FARSKÉ OZNAMY 06.09.2020

Dnes nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej pričom pútnický sprievod od nášho farského kostola sa tento rok neuskutoční. Slávnostná svätá omša v Topoľčanoch na námestí bude o 10:30 h. Poobedná pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci v našom farskom kostole nebude. V Nitre sa bude konať 4. ročník animátorskej školy, podrobnosti sú na plagáte a na stránke našej diecézy. Malé Bedzany: na …

FARSKÉ OZNAMY 30.08.2020

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 18:00 h, v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h, vo farskom kostole pól hodiny pred každou sv. omšou. V utorok 1. septembra bude štátny sviatok, preto v tento deň bude svätá omša vo farskom chráme slúžená o 9:00 h. Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že školská sv. omša pri …

FARSKÉ OZNAMY 23.08.2020

V stredu 26. augusta, na sviatok Panny Márie Čenstochovskej bude dodatočná sv. omša o 20:30 h a o 21:00 h bude jasnohorský apel. Milodary na farský kostol 10 €. Milodary na farský kostol cez bankový účet 25 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.(IBAN: SK9709000000000261417234) V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Janku Oháňkovú a †Máriu Štefkejovú. Modlime sa za ne a za …

FARSKÉ OZNAMY 16.08.2020

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Poskytnutá suma vo výške 4200 € je určená na obnovu kovových dverí kaplniek krížovej cesty topoľčianskej Kalvárie. Celková suma projektu je 6000 €. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 22. augusta o 19.00 h. Topoľčany: Farská ofera činila 682 €.Tovarníky: Farská ofera …