Novéna k sv. Pavlovi Prvému Pustovníkovi

TEXT NOVÉNY TU

Sv. Pavol – neúnavný v modlitbe a pokání

Treba mať, žeby dať. Povedal svojim spolubratom sv. Bernard.
Existujú ľudia, ktorí môžu hovoriť o Bohu celé hodiny. Ťažko preňho pracovať. Robiť prednášky na Jeho tému. Hovoriť o ňom krásne kázne. Ale nedokážu ho iným dať. Prečo je to tak? Možno preto, lebo tak naozaj s Ním netrávia čas, a čo je toho následkom, nemajú s Ním vzťah.
Modlitba znamená prebývať s Bohom tak obyčajne, jednoducho. Poznáme z evanjelia obrazy Ježiša, ktorý vychádza na stretnutie s Otcom, do samoty, často v noci, bez svedkov.
Cez jednoduchý príklad si môžeme priblížiť podstatu modlitby. Predstavme si zaľúbený pár. Muž a žena, ktorých spojila láska majú úprimnú túžbu tráviť zo sebou čas. Chcú sa rozprávať, počúvať sa, pozerať sa navzájom do očí a byť si istí, že keď sú blízko seba, cítia sa bezpečne. Preložme to na modlitbu. Ona je tiež prebývaním s Bohom. Počúvaním jeho slov plných lásky. A zároveň rozprávaním o vlastných veciach. Je zahľadením sa do jeho božskej tváre. Je obyčajným trávením času s Ním. Niekedy bez zbytočných slov či citových výkyvov. V živote ide o to, aby som mal čas pre Boha. To je jedna z tém tohto rozjímania. Budujem svoj vzťah s Bohom minútu po minúte, hodinu po hodine? Dnes je čas na všetko, ale či v mojom uponáhľanom živote mám čas aj pre Boha? Či čas, ktorý trávim z Bohom nie je stratou, ale ziskom. Keď som s Bohom, stávam sa vždy bohatší, hoci naoko strácam.
Druhou témou dnešného rozjímania je pokánie. Téma dnes nemoderná. Prijímaná z odporom a málo realizovaná. Akoby nebola pre naše časy. Súčasný svet nás nebude podporovať v pokání. Opačne. Nahovárať nám bude, že život má byť ľahký, bez umŕtvenia a zrieknutí. Načo bude niečo, čo ukrižuje moje telo, vôľu, plány a predstavy. Zároveň máme veľa príležitostí vidieť, že život taký nie je, a prináša nám veľa situácií pre pokánie, umŕtvenie, zrieknutie. Pokáním môže byť rezignácia z niečoho, čo pokladám za dôležité, pokáním môže byť tiež venovanie času niekomu s kým v tejto chvíli nechcem byť. Pokáním môže byt zrieknutie sa niečoho, čo podľa môjho názoru je mi tu a teraz nevyhnutne potrebné. Pokáním môže byť nedoprianie si nejakého komfortu či luxusu. Pokáním môže byť zmena mojich plánov na Božie plány.
Pozeráme dnes na sv. Pavla Prvého Pustovníka a trochu zahanbení si musíme priznať, že hoci sa snažíme, je nám ďaleký jeho ideál. Bol to človek ozajstnej modlitby, hlbokého vzťahu s Bohom. Radikálneho pokánia. Vošiel doňho celou svojou bytosťou.
V tretej časti fatimského tajomstva, anjel s ohnivým mečom v ruke povedal mocným hlasom: Pokánie, pokánie, pokánie! Má to byť také pokánie, ktoré smeruje ku hlbokej premene srdca a má za následok obrátenie človeka. Preto sa modlíme a preto robíme pokánie, aby sme sa obrátení našli v ramenách Toho, ktorí ja Láska.

Páter Matúš Walczak, paulín