Homília 14.11.2020 Sobota 32. týždňa v Cezročnom období

Luturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Dnešné evanjelium je pozvaním, aby sme sa stále modlili. V Cirkvi vznikalo a vzniká veľa možností, ako sa vždy modliť. Modlitba Ježišova, čiže časté opakovanie slov: Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Modlitba sv. ruženca. Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. Nespočetné litánie a modlitba breviára, ktorá je rozdelená tak, aby sme sa stretli s Bohom v každej časti dňa. Vzorom vytrvalej modlitby je Ježiš Kristus. Modlil sa v synagóge, keď sedel s učeníkmi doma za stolom, keď kráčali po ceste. Veľakrát evanjelisti hovoria, že Ježiš sa modlil celú noc. Vidíme tiež, že nebolo dôležitého rozhodnutia, pred ktorým by sa Ježiš dlho nemodlil. Preto ho nasledujme a buďme verní modlitbe. Ale buďme aj verní čítaniu Božieho slova, ktoré nám Cirkev dáva na každý deň. Síce končíme tie internetové rozjímania, ale povzbudzujem vás, buďme verní.
Vás všetkých, ktorí to čítate alebo počúvate prosím, odovzdávajte toto požehnanie: Pán s vami. … Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti