FARSKÉ OZNAMY 15.11.2020

 1. Od pondelka 16. novembra budú slúžené sv. omše s týmito opatreniami:
  – vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  – pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky
  – na obradoch sa nemôžu zúčastňovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
  – zakazuje sa podávanie rúk
  – v kostole môžu byť iba tí, ktorí budú mať miesto na sedenie s dodržaním vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami a to tak, aby sa dodržalo šachovnicové sedenie
      Otcovia biskupi zdôrazňujú, že kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
 2. Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00h a v nedeľu o 7:00 h ráno. Sv. omšu cez internet už nebudeme vysielať.
 3. ZŠ sv. Ladislava vydala pamätný stolový kalendár na rok 2021. Predáva sa vo vestibule školy, v kostole aj na fare. Cena za 1 ks je 3.50 €. Kúpou finančne podporíte júnové oslavy 30. výročia našej cirkevnej školy.
 4. V utorok 17. novembra je štátny sviatok, sv. omša bude o 9:00 h.
 5. Milodary na farský kostol 50 € a 20 € a cez bankový účet 20€ a 10€.
  (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Pavla Daňa a †Paulínu Babkovičovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!