FARSKÉ OZNAMY 8.11.2020

 1. Na základe aktualizovaného nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR je opätovne dovolené slávenie sv. omše v kostoloch za účasti 6 osôb (vrátane kňaza a kostolníka). Pričom všetky tieto prítomné osoby na bohoslužbe musia mať pri sebe negatívny certifikát svojho testovania. A keďže okres Topoľčany je v červenej zóne, tento certifikát musí byť nevyhnutne vydaný v dňoch 6.-8. novembra.
  Vestibul kostola bude otvorený denne od 9:00 do 18:00 h.
  Od 9:00 do 10:00 a od 17:00 do 18:00 h bude v kostole k dispozícii kňaz
  , či už k svätej spovedi, alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania.
  Táto služba bude v nedeľu od 14:00 do 17:00h.
  Kto bude potrebovať službu kňaza v inom čase, musí sa osobne alebo telefonicky dohodnúť. Tel: 038 / 53 23 644 
  Priame prenosy bohoslužieb z nášho kostola cez internet budú do odvolania každú nedeľu o 10:30 h. Odkaz je TU
  Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.
 2. Zajtra, v pondelok 9.11.2020, náš otec biskup Mons. Viliam Judák má narodeniny. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.
 3. Ešte raz ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie dotáciu v rámci „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Poskytnutá suma vo výške 4200 € bola určená na obnovu kovových dverí kaplniek krížovej cesty topoľčianskej Kalvárie. Práce sú ukončené. Celková suma projektu 6000 € je vyplatená. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii projektu.
 4. Ďakujeme mestu Topoľčany za inštaláciu novej, širšej, základovej diery pod vianočný stromček.
 5. Milodary na farský kostol 2×50€ a cez bankový účet 1000€ a 100€. (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Stanislava Dudžíka a †Petra Reháka. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!