Homília 13.11.2020

Liturgické čítania TU

Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. Milovaní bratia a sestry. Stala sa mi príhoda asi pred rokom a jedným mesiacom. Nabúral do môjho idúceho auta jelenček. Jelenček bol potom odtiahnutý na kraj cesty, kde sa čakalo na políciu a na poľovníka, aby ukončil jeho trápenie. Počas hodiny čakania na políciu s ujom poľovníkom sme si všimli, ako nad jelenčekom krúži veľký orol. Čakal kým jelenček neskoná. Pán Ježiš si zobral príklad orla, ktorý čaká na to aby sa mohol nasýtiť, aby ho prirovnal k sebe, ako pokrmu pre nás ľudí. Vďaka jeho smrti budeme môcť my žiť. Vďaka jeho smrti v tej našej smrti nebudeme sami, ale bude s nami život. Svätý apoštol Ján v prvom čítaní hovorí o tejto pravde takto: „ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele, …  nemajú Boha. Kto ostáva v jeho učení, čiže v učení prikázania lásky prejavenej v darovaní života pre život toho druhého, kto ostáva v Kristovom učení, má aj otca aj syna. Ak budeme niekedy v ťažkostiach, ak budeme prežívať kríž, bolesť, dokonca aj smrť, budeme mať Boha pri sebe vtedy, ak ho budeme prijímať ako toho, ktorý vošiel až do našej smrti cez to, že prišiel v tele.

páter Miroslav