Homília – štvrtok 12. november 2020

Liturgické čítania TU

Božie kráľovstvo je medzi vami“, povedal pán Ježiš. Iste, myslel tým aj na svoje srdce. Na inom mieste pán Ježiš hovorí Marte, keď mu vyznáva: „môj brat vstane z mŕtvych v posledný deň“, Pán Ježiš jej hovorí: „Ja som Zmŕtvychvstanie“. Podobne aj tu pán Ježiš, keď hovorí: Božie kráľovstvo je medzi vami, myslím tým na seba, na svoje srdce ktoré je kráľovským srdcom Boha. Ak sme spojení s Kristom, ako Kresťania, ak máme Kristovu nádej v zmŕtvychvstanie, ak žijeme láskou Boha k hriešnikovi, sprítomňujeme Božie kráľovstvo. Môžeme tým slúžiť ľuďom, tým, že medzi nimi žijeme, približujeme im božie kráľovstvo. Svätý Pavol posiela Onezima, ktorý bol bývalým otrokom, v ktorom našiel srdce kresťana, posiela ho k jeho bývalému pánovi Filemonovi. Ale už ho posiela so srdcom, ktoré sprítomňuje božie kráľovstvo. Posiela ho ako kresťana, ktorý nesie v tvojom srdci kráľovstvo Boha. A tým chce obohatiť aj svojho priateľa Filemona. Ako veľmi si Pavol váži Onezima bývalého otroka. Kresťana, ktorý sprítomňuje kráľovstvo Boha medzi nami.

páter Miroslav