Homília – sobota 7.11.2020

Liturgické čítania TU

Pán Ježiš dnes nás pozýva k tomu, aby sme si robili priateľov z nespravodlivej Mamony. Veľmi ma zaujalo to, ako svätý Augustín pozerá na slová nespravodlivá Mamona. tak vysvetľuje, že Mamona je vlastne bohatstvo, potom sa opravuje a hovorí: „nie, to nie je bohatstvo, to je majetok“, pretože majetok je nespravodlivý sám osebe kvôli tomu, ako to hovorím kniha Kazateľ, kvôli tomu že sa pomíňa. Kvôli tomu, že niečo máš a za chvíľu to mať nebudeš a preto je to nespravodlivé. Sa trápiš, pracuješ, nadobúdaš a potom to proste jednoducho zmizne. Stratíš to. Zdedí to niekto iný, kto vôbec nepracoval, ktorý sa nenamáhal a ktorý si to možno ani vôbec nezaslúži. Takže majetok je sám o sebe vecou nespravodlivou.
Pravé bohatstvo je to, čo nepominie. To je to čo máš, čo sa ti nikdy nevezme. Tým pravým bohatstvom je milosť Boha, ktorú ti Pán Boh nikdy nechce vziať, môžeš jedine sám sa jej zriecť, sám ju odhodiť. Robte si priateľov z nespravodlivej Mamony. Je to aj taká výzva pozrieť sa kto potrebuje našu pomoc. Všimnime si, že v prvom čítaní je táto téma. O tom ako Filipania podporujú svojím majetkom a nielen majetkom, ale svojím blízkym priateľom Epafroditom, podporujú Pavla.  Oni ho k Pavlovi posielajú aj s nejakou majetkovou a ten Epafrodit pomáha Pavlovi. A čo je ich odmenou? Získavajú priateľa v Pavlovi. Veľkého priateľa, ktorý im nakoniec požehnáva a hovorí takto: „môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi“.  

páter Miroslav