FARSKÉ OZNAMY 1.11.2020

 1. Apoštolská penitenciária v tomto roku stanovuje, že za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky v „dušičkovom období“ pre zomrelých veriacich takto:
  – úplné odpustky ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni mesiaca november, pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou.
  – úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich
  – starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Márie sa pomodlia za zosnulých.
 2. . Od 3.novembra 2020 do odvolania budú v našej farnosti slúžené verejné bohoslužby s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sv. omše budú v riadnych termínoch podľa prijatých úmyslov, počas celého týždňa. Rodina, ktorá chce, aby bol slúžený jej úmysel, ktorý bol zapísaný na konkrétny dátum, nech sa dopredu ozve. Táto sa dohodne, kto sa zúčastní na sv. omši – maximálne štyria ľudia, nakoľko k zabezpečeniu sv. omše je potrebný okrem kňaza aj pán kostolník.
  Vestibul kostola bude otvorený denne od 9:00 do 18:00 h.
  – Od 9:00 do 10:00 a od 17:00 do 18:00 h bude v kostole k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi, alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania, ktoré sa bude podávať tak, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom. Táto služba bude v nedeľu od 14:00 do 17:00h.
  Kto bude potrebovať službu kňaza v inom čase, musí sa osobne alebo telefonicky dohodnúť. Tel: 038 / 53 23 644
 3. Priame prenosy bohoslužieb z nášho kostola cez internet budú do odvolania každú nedeľu o 10:30 h. Odkaz je na http://gorazd.fara.sk/
 4. Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.
 5. Malé Bedzany: V pondelok, 2. novembra a v piatok 6. novembra od 16:00 do 17:00 h bude otvorený kostol a bude k dispozícii kňaz.
 6. Tovarníky: V pondelok, 2. novembra a vo štvrtok 5. novembra od 16:00 do 18:00 h bude otvorený kostol a bude k dispozícii kňaz.
 7. Pri dnešných svätých omšiach sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok. Bohoslovci a predstavení seminára Vám ďakujú za všetky Vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára.
  Číslo bankového účtu: VÚB – SK02 0200 0000 0035 4457 2553
 8. Kúpou sviečky môžete podporiť zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti, a tým aj projekty pomoci Fóra života. Sviečku môžete zakúpiť v predajni Kniha pod radnicou od pondelka 2.11.2020.
 9. Milodary na farský kostol cez bankový účet 10 € a 20 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  (IBAN: SK9709000000000261417234).
 10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás