Homília 6.11.2020 Piatok 31. týždňa v Cezročnom období

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
V dnešnom prvom čítaní sv. Pavol píše takéto slová: „naša vlasť je v nebi“ . Nielen sviatky Nanebovstúpenia Pána Ježiša a Nanebovzatia Panny Márie sú na to, aby sme ešte viac túžili po nebi, ale aj tento čas, ktorý práve prežívame, novembroví čas, keď môžeme získať výnimočné odpustky pre našich zosnulých. Keď mi im pomôžeme dostať sa do neba, som si istý, že oni v nebi nezabudnú na nás a budú sa modliť, aby sme boli šťastní už tu na zemi, ale aj vo večnom živote. Naša nebeská vlasť je pripravená pre každého z nás. V kolónke občianstvo by mali byť dve miesta a jedno z nich Nebo.
Dnes žalmista hovorí: „s radosťou pôjdeme do domu Pánovho“. Tak veľmi by som bol rád, aby každý s našej farnosti, hoci raz v týždni, hoci na chvíľu, zastavil sa v kostole. Či na krátku modlitbu vo vestibule, ktorí je otvorení od 9:00 do 18:00, alebo v kostole za prítomnosti kňaza od 9:00 do 10:00 a od 17:00 do 18:00, alebo v nedeľu medzi 14:00 a 17:00. S radosťou poďme do domu Pánovho.
Dnešné evanjelium prináša kazateľom problémy v jeho vysvetlení. Napríklad, či Boh naozaj chváli nepoctivého správcu. Ale dnes v tomto čase pandémie skúsme sa pozrieť na to Božie slovo ako na pozvanie, aby sme sa vždy snažili nájsť východisko, riešenie, aj tam, kde sa zdá, že všetky dvere sú pozatvárané a všetky riešenia chybné. Keď to nezvládame, vždy môžeme prosiť o pomoc – my kresťania Boha a ľudí, ktorých Pán Boh dal na našu cestu. S Bohom a s ľuďmi ochotnými pomôcť to všetko zvládneme. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti