Homília 21.10.2020

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí spolusluhovia!
Pán Ježiš dnes prirovnáva seba a teda aj Boha k zlodejovi. Ale nie v negatívnom zmysle, ale ako zlodej má nás Pán Boh prekvapiť. Myslím, že Pán Boh túži prekvapiť nás milo.
Tiež ale dáva nám výstrahu, že existuje aj nemilé prekvapenie. Každý, kto pracuje na svojom duchovnom živote (vďaka čomu je jeho svedomie citlivejšie) iste zažil to, že keď prestáva čakať na príchod Pána Ježiša do jeho života, keď nevyhľadáva Pána Ježiša, neprosí aby prišiel,  tak sa v ňom budí žiadostivosť. Pán Ježiš to vyjadril slovami, že taký sluha sa začína opíjať a biť svojich spolusluhov.
Z druhej strany je tento prekvapivý príchod Pána Ježiša pre nás radosťou, pretože znamená, že to čo prežívame zlé pominie a dostane sa nám úľavy.
Preto vám prajem, aby ste toto zažili aj dnes a v plnej miere na konci časov. Amen.

Páter Miroslav, OSPPE