Homília 22.10.2020

 Liturgické čítania TU

Čo nám to Pán Ježiš chce povedať dnes?
Tak jedna vec používa symbol ohňa, chce vrhnúť oheň na zem. My sa zľakneme keď všetko horí. Ale keď si predstavíme že horí láska, chceli by sme aby horela celá zem.
Ešte hovorí čudnú vetu, nad ktorou často premýšľam, keď pripravujem na krst. Význam slova Krst je „ponorenie“. Pán Ježiš hovorí: „Krstom mám byť pokrstený, teda „v ponorenie mám byť ponorený“. Kam sa Pán Ježiš chce ponoriť? Do dimenzií nášho života. On chce preniknúť všetky dimenzie nášho života. Preži to čo prežívame my, byť tam prítomný a posvätiť tam všetko. A keď hovorí že v ponorenie mám byť ponorený, chce ísť úplne do hĺbky a tá hĺbka to je naša smrť, tak aj pri sv. omši on vchádza v našu smrť, aby vyplnil úplne všetko v našom živote, a vniesol tam zmŕtvychvstanie. Ako mu je úzko, kým sa to nestane. Čiže, kým to nedokončí všetko. Sv. Pavol v prvom čítaní spomína tieto dimenzie spomína: výšku, hĺbku, šírku, aby tieto dimenzie naplnila božia plnosť celá.  Ešte na konci končí sv. Pavol doxológiou. Ja by som sa jej chytil. Položím otázku: Čo je najdôležitejší moment sv. omše? Zdá sa že premenenie. Ale je to Doxológia. Je to vtedy, keď kňaz zdvihne sviatosť oltárnu, Pána Ježiša, ktorý prenikol všetky dimenzie človeka a oslavuje Otca a my spolu s ním. A hovoríme: skrze Krista s Kristom a v Kristovi, máš ty Bože Otče všemohúci, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. A toto je kľúčoví moment sv. omše na ktorý sme prišli, pre ktorí sme tu, aby sme oslávili skrze Krista Boha a urobili EUCHARISTIU, čiže vďakyvzdanie, oslávenie Boha. Nech sa teda stane tak v našich životoch, nech nás naplní Kristova plnosť celá.

Páter Miroslav