Homília 20.10.2020

Liturgické texty TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť.. My, ľudia 21. storočia chceme mať všetko hneď. Máme rýchle autá a ešte rýchlejšie lietadlá. Vymysleli sme mikrovlnku, kávu      3 v 1, ale v čase pandémii sa museli už mnohí z nás zastaviť a ostať v karanténe. Ale azda bol to pre nás čas, aby sme realizovali slová dnešného žalmu: Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;.
– Budem sa snažiť počuť, lebo často nepočúvame aj tých, čo sú vedľa nás, lebo práve pozeráme telku, alebo máme slúchadlá na ušiach.
– Keď počujem, tak sa budem snažiť počúvať, lebo často je tak, že počujem slová a nepočúvam význam.
– Keď budem počúvať, tak sa budem snažiť počúvnuť, čiže budem poslušný slovu.
A Boh tak krásne hovorí aj v dnešnej liturgii ústami žalmistu: on ohlási pokoj svojmu ľudu“. Aj sv. Pavol v liste Efezanom: Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo …. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti