Homília 19.10.2020

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Liturgiské číta nia TU

V dnešnom žalme čítame: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda“. Nesmieme na to zabudnúť, a to nielen v tomto čase, ktorý práve prežívame, v čase pandémie. Máme pastiera, ktorý sa o nás stará, ktorý nás vedie, ktorý nás bráni … . Nie sme osamelí. Nie sme tí, na ktorých Boh zabudol. Sv. Pavol v prvom čítaní tak o tom píše: „ Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi …. Náš život je v rukách Ježiša Krista. Nezávisí od materiálnych vecí. Od toho, čo sme získali, čo máme, na čo sa spoliehame. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o tom takto: Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.. Hovorí sa „materiálne dobrá“. Je to dobro, ale Ježiš upozorňuje: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!“. Byť bohatým pred Bohom znamená, že naším bohatstvom je chudoba. Čiže viera, že len Boh je naším pokladom. Keď to bude takto, automaticky sa naše srdce otvára a Boh môže doňho vliať celé bohatstvo svojich milostí. Sv. pápež Ján Pavol II., na ktorého v liturgii budeme spomínať vo štvrtok, povedal: „ Ukazovateľom bohatstva Ježišovho učeníka nie je to, čo vlastní, ale to, čím sa vie rozdeliť. Amen.

Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzkisprávca farnosti