11.10.2020DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Farský kostol  7:00 h+Veronika, Jaroslav, Daniela
Malé Bedzany  7:30 h+ Rudolf
Tovarníky  9:00 hpoďakovanie za dožitých 60 rokov života
Farský kostol  9:00 h+ rodičia Jozef a Anna
Farský kostol10:30 h+ Paulína, Milan, Libor a starí rodičia
Farský kostol18:00 h+ Mária Masaryková
  12.10.2020PONDELOK  28. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol18:00 h+ Jaroslav, Janka a celá rodina
  13.10.2020UTOROK 28. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol18:00 hza členov ružencového bratstva
  14.10.2019STREDA 28. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol  7:00 hza farníkov
  15.10.2020ŠTVRTOK – Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Tovarníky17:00 h+ Alexander, Anna, Mária a Michal
Farský kostol18:00 h+ rodičia Ľudovít a Irena, starí rodičia a súrodenci
  16.10.2020PIATOK 28. týždňa v Cezročnom období
Malé Bedzany16:30 hza zdravie a Božiu pomoc
Farský kostol18:00 h+ rodičia Ján a Mária, brat Ján a Viktória
  17.10.2020SOBOTA –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Farský kostol  7:00 h+ Terézia, Benjamín, Alexander, Vlastimil a starí rodičia z oboch strán
Farský kostol17:00 h 
Farský kostol18:00 h+ Veronika a Gustáv a rodičia Urban a Margita
  18.10.2020DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZR. OBDOBÍ
Farský kostol  7:00 h 
Malé Bedzany  7:30 h+ Vladimír a Oľga
Tovarníky  9:00 h+ Jozef a Mária
Farský kostol  9:00 h+ Ladislav Kobida
Farský kostol10:30 h+ rodičia Otto a Júlia, sestra Mária a starí rodičia z oboch strán
Farský kostol17:00 h