FARSKÉ OZNAMY 04.10.2020

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, a následne bude modlitba svätého ruženca a o 16:30 budú slávnostné vešpery.
 2. Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo krstu, svadby a pohrebu prítomných v jednom okamihu v kostole či v dome smútku maximálne 50 osôb. Z tohto dôvodu, hoci nám je to veľmi ľúto, musíme pristúpiť k určitým úpravám, ktoré sú opodstatnenými opatreniami na toto celoštátne nariadenie: – – Na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Budú to ľudia, ktorí ako prví prídu do kostola a títo ľudia sa budú odpočítavať (vchádzať sa bude len jednými dverami). Z tohto počtu bude 5 miest rezervovaných pre ľudí, ktorí majú zahlásený úmysel danej sv. omše. Preto vás prosíme, aby ste po naplnení tohto počtu už nevchádzali do kostola. Ak bude potrebné, bude počas sv. omší zapnutý i vonkajší rozhlas.
  Slovenskí biskupi do odvolania dišpenzujú veriacich od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
  – Pri vstupe do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk, každý musí mať rúško na tvári, treba zachovať odstupy, uplatniť sedenie šachovnicovým spôsobom (okrem osôb spoločnej domácnosti), sv. prijímanie sa podáva prednostne na ruku a treba dodržiavať všetky aktuálne hygienické opatrenia.
  Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno a 18:00 h.
 3. Ďakujeme za nainštalovanie v interiéri kostola večného svetla, sväteničky a svietnikov umiestených na miestach pomazania základných pilierov kostola. Na svietniky a sväteničku prispeli birmovanci a ich rodičia. Za všetky milodary Pán Boh odmeň.
 4. V mesiaci október sa modlíme posvätný Ruženec spoločne vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši; v Tovarníkoch denne o 17:00 h okrem štvrtku.
 5. V stredu 7. októbra, v deň spomienky na Ružencovú Pannu Máriu budú sv. omše v našom chráme o 7:00 a 18:00 h. Počas týchto sv. omší členovia ružencového bratstva si obnovia sľub Panne Márii. Ráno po sv. omši a večer pred sv. omšou budeme sa spoločne modliť posv. Ruženec.
 6. Dnes bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 7. Milodary na farský kostol 110 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Antona Šotníka. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!