FARSKÉ OZNAMY 27.09.2020

 1. Do odvolania bude v nedeľu dodatočná sv. omša o 7:00 h ráno.
 2. Ďakujeme za nainštalovanie v interiéri kostola mosadzných doplnkov na Bohostánok a zároveň za trojdňovú brigádu dobrovoľníkov, ktorí pomohli pri renovačných prácach na Kalvárii.
 3. Na utorok, 29. septembra, pripadá pre našu farnosť celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Podrobný program je na plagáte. Všetkých srdečne pozývame.
 4. V mesiaci október sa modlíme posvätný Ruženec spoločne vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši; v Tovarníkoch o denne o 17:00 h okrem štvrtku.
 5. V piatok 2. októbra pri večernej svätej omši budeme prijímať nových členov do Bratstva Anjelov strážnych. Záujemcovia o členstvo nech sa informujú u pátrov pavlínov.
 6. Každý piatok pozývame na biblické katechézy, ktoré budú pri večernej sv. omši.
 7. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1. októbra od 16:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok 2. októbra od 16:00 h a vo farskom kostole pól hodinu pred každou sv. omšou.
 8. Tovarníky: od tohto týždňa sväté omše vo štvrtok budú o 17:00 h.
 9. Pre koronakrízu bude tento polrok poznačený viacerými odloženými zbierkami a navyše budeme pokračovať v mesačných zbierkach na kostol, takže prosíme o trpezlivosť a rozvahu. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. otca.
 10. Milodary na farský kostol cez bankový účet 20 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
 11. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Rudolfa Jahna. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 12. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!