DÔLEŽITÝ OZNAM

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo krstu, svadby a pohrebu prítomných v jednom okamihu v kostole či v dome smútku maximálne 50 osôb (vrátane kňaza, kostolníka, organistu a miništrantov). Z tohto dôvodu, hoci nám je to veľmi ľúto, musíme žiaľ pristúpiť k určitým úpravám, ktoré sú opodstatnenými opatreniami na toto celoštátne nariadenie:

  • Na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Budú to ľudia, ktorí ako prví prídu do kostola a títo ľudia sa budú odpočítavať (vchádzať sa bude len jednými dverami). Z tohto počtu bude 5 miest rezervovaných pre ľudí, ktorí majú zahlásený úmysel danej sv. omše. Po naplnení tohto počtu budeme musieť žiaľ dvere kostola uzatvoriť, aby sa počet už viac nenavyšoval. Ak bude potrebné, bude počas sv. omší zapnutý i vonkajší rozhlas.
  • Slovenskí biskupi nateraz dišpenzujú veriacich od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
  • Pri vstupe do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk, každý musí mať rúško na tvári, treba zachovať odstupy, uplatniť sedenie v každej druhej lavici šachovnicovým spôsobom (okrem osôb spoločnej domácnosti), sv. prijímanie sa podáva prednostne na ruku a treba dodržiavať všetky aktuálne hygienické opatrenia. Nedodržanie opatrení môže byť pokutované až do výšky 20.000,- €