FARSKÉ OZNAMY 20.09.2020

 1. Od budúcej nedele do odvolania bude v nedeľu dodatočná sv. omša o 7:00 h ráno.
 2. Od zajtra budú inštalované v interiéri kostola mosadzné doplnky na Bohostánok a taktiež nové večné svetlo za ktoré ďakujeme Bohu známemu dobrodincovi. Začneme tiež používať nový podstavec pod omšovú knihu na ktorý prispelo ružencové bratstvo.
 3. Od zajtra začíname realizovať projekt renovácie dverí kaplniek na Kalvárii. Dvere budú z hrdze a starého náteru očistené pieskovaním. Zárubne treba vyčistiť ručne. Dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť v tejto práci prosíme o prihlásenie sa u kňazov farnosti.
 4. V sobotu 26. septembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.
 5. Na budúcu nedeľu 27. septembra na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Kto chce prispieť k výzdobe plodmi svojej záhradky či poľa, môže ich priniesť na faru.
 6. Nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (25.-27. septembra) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční Trojdnie modlitieb matiek.
 7. Tovarníky: Ďakujeme vedeniu obce za úpravu pozemku bývalého cintorína a osadeniu kríža, ktorí bude v najbližšom čase posvätený. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v príprave a priebehu hodovej slávnosti.
 8. Zbierka na Boží hrob činila 540 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 9. Milodary na farský kostol cez bankový účet 25€.
  (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!