FARSKÉ OZNAMY 13.09.2020

 1. Do 16. 9. 2020 farský úrad a kňazi farnosti sv. Ladislava a Gorazda sú v karanténe. Testy na COVID-19 majú negatívne.
 2. V dnešnú nedeľu 13. septembra sv. omše sú v Malých Bedzanoch o 7:30 h vo farskom kostole len o 9:00 h a v Tovarníkoch hodová sv. omša o 10:00 h, ktoré budú slúžiť zastupujúci kňazi. O 17:00 h bude vo farskom kostole Večeradlo, ktoré povedie ružencové bratstvo.
 3. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska svätá omša bude slúžená:
  Malé Bedzany 7:30 h
  Farský kostol 9:00 h
  Tovarníky 10:00 h.
  V tento deň púť na Mechovičku je zrušená.
 4. Túto nedeľu je zbierka na Boží hrob prenesená z Bielej soboty.
 5. Milodary na farský kostol cez bankový účet 500€, 100€ a 39€. (IBAN: SK9709000000000261417234). Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Ivana Babkoviča a Zoltána Fejesa. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!