FARSKÉ OZNAMY 06.09.2020

 1. Dnes nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej pričom pútnický sprievod od nášho farského kostola sa tento rok neuskutoční. Slávnostná svätá omša v Topoľčanoch na námestí bude o 10:30 h. Poobedná pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci v našom farskom kostole nebude.
 2. V Nitre sa bude konať 4. ročník animátorskej školy, podrobnosti sú na plagáte a na stránke našej diecézy.
 3. Malé Bedzany: na sviatok narodenia Panny Márie v utorok 8.septembra bude sv. omša o 16:30 h.
 4. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 5.septembra. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  Štvrtok 10.09.2020
  18:00 h – Svätá omša a Eucharistická poklona
  Piatok 11.09.2020
  18:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty v kostole
  18:30 h – Svätá omša
  Sobota 12.09.2020
  9:00 – Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie
  – Sv. omša
  Nedeľa 13.09.2020
  10:00 h – Svätá omša.
 5. V nedeľu 13. septembra bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h dodatočná svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.
 6. Riaditeľstvo Cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Lukáša v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že prebieha zápis do hudobného a výtvarného odboru. Deti, ktoré by sa chceli učiť hrať na flautu a gitaru alebo majú talent na maľovanie môžu sa ešte prihlásiť do 18. septembra. Vyučovanie prebieha v priestoroch Základnej školy sv. Ladislava, v triede vedľa školskej družiny. Podať prihlášku je možné priamo v škole alebo elektronicky na stránke školy (www.czus-lukasa.sk). Bližšie informácie nájdete aj na plagáte vo vitríne pri kostole.
 7. Na budúcu nedeľu bude prenesená z Bielej soboty zbierka na Boží hrob.
 8. Ďakujeme za milodary na farský kostol 20 € a na tovarnícky 50 € . Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 9. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Augustínu Mikovú a † Antona Šuchtera. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!