FARSKÉ OZNAMY 26.07.2020

  1. V nedeľu 26. júla o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola.
  2. V pondelok 27. júla na slávnosť sv. Gorazda pozývame na sv. omšu o 18:00 h na ktorej generálny vikár Mons. Peter Brodek požehná mozaiku, krstiteľnicu a ambon. Po sv. omši bude pred kostolom Agape.
  3. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 1. augusta o 19.00 h. Podobne bude aj: 8.8. a 22.8. 2020.
  4. Pozývame mládež na pavlínske stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v kláštore pavlínov v Šaštíne v dňoch 29.7.-1.8.2020. Prihlásiť sa môžete u pátra Roberta.
  5. V utorok a v stredu budú organári do organu doinštalovávať žalúziovú mechaniku. Za tento milodar i zafinancovanie prác v hodnote 1500 eur ďakujeme Bohu známej osobe a vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať a odmeň!
  6. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 50 a 2 x 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
  7. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Ľudevíta Štrosa. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.