FARSKÉ OZNAMY 02.08.2020

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. Dnes môžeme získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.
  2. V pondelok (3. augusta) po večernej svätej omši začneme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac september, október, november a december 2020.
  3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. augusta od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 7. augusta od 16:00 h a vo farskom kostole pol hodiny pred svätou omšou.
  4. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v príprave dôstojnej oslavy slávnosti sv. Gorazda. Pán Boh zaplať.
  5. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 8. augusta o 19.00 h. Podobne bude aj 22.8. 2020.
  6. V tomto týždni organári ukončili prvú etapu spojenú z doinštalovaním žalúziovej mechaniky v organovej skrini. Práce budú pokračovať v jeseni. Za vykonané práce sme zaplatili z milodaru 1200 €. Ďakujeme dobrodincovi a vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať!
  7. Na budúcu nedeľu bude farská ofera.
  8. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 30 a 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
  9. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Augustína Barata a Milana Petruša. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.