FARSKÉ OZNAMY 19.07.2020

  1. V pondelok 27. júla na slávnosť sv. Gorazda pozývame na sv. omšu o 18:00 h na ktorej generálny vikár Mons. Peter Brodek požehná mozaiku, krstiteľnicu a ambon. Po sv. omši bude pred kostolom Agape. Kto by chcel pomôcť v príprave, nech sa prihlásia u pátra Roberta.
  2. Tovarníky: Sv. omša v nedeľu 26.7.2020 bude o 9:00 h.
  3. V dňoch od 23. do 25. júla pozývame na pešiu púť z Topoľčian do Národnej Svätyne v Šaštíne. Záujemcovia o taký druh duchovných cvičení sa môžu informovať a zapísať u pátra Miroslava.
  4. Pozývame mládež na pavlínske stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v kláštore pavlínov v Šaštíne v dňoch 29.7.-1.8.2020. Prihlásiť sa môžete u pátra Roberta.
  5. Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutie dotácie na prieskum a statické posúdenie oporných múrov Kalvárie v Topoľčanoch a vytvorenie projektu statického zabezpečenia vo výške 3500 €. Celkový rozpočet projektu je 3863 €.
  6. Milodary na prípravu slávnosti sv. Gorazda 200€. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
  7. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Zdenku Ďurkovičovú Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.