Farské oznamy, 12.7.2020

  1. V pondelok (13. júla) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.
  2. V pondelok 27. júla na slávnosť sv. Gorazda pozývame na sv. omšu o 18:00 h na ktorej generálny vikár Mons. Peter Brodek posvätí mozaiku, krstiteľnicu a ambón. Po sv. omši bude pred kostolom Agape. Ženy, ktoré by mohli pomôcť v príprave agape, nech sa prihlásia u pátra Roberta.
  3. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 18. júla o 19.00 h. Podobne bude aj ., 1.8., 8.8. a 22.8. 2020.
  4. V dňoch od 23. do 25. júla pozývame na pešiu púť z Topoľčian do Národnej Svätyne v Šaštíne. Záujemcovia o taký druh duchovných cvičení sa môžu informovať a zapísať u pátra Miroslava.
  5. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Emíliu Mišákovú, Vincenciu Adltovú a Milana Chudobu. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  6. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Pridaj komentár