Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Fotografie

21. May 2012

17.09.2017 – Tovarníky: príprava a hody

15.09.2017 – Púť Šaštín, Marianka

14.09.2017 – Povýšenie sv. Kríža – krížová cesta

13.09.2017 – Fatimská pobožnosť

10.09.2017 – Púť k Sedembolestnej

7.-10.9.2017 – Malé Bedzany: príprava a hody

27.08.2017 – Trojdnie pred Čenstochovskou Pannou Mariou

26.08.2017 – Trojdnie pred Čenstochovskou Pannou Mariou

25.08.2017 – Trojdnie pred Čenstochovskou Pannou Mariou

24.08.2017 – Trojdnie pred Čenstochovskou Pannou Mariou

13.08.2017 – Fatimská pobožnosť

02.08.2017 – Malé Bedzany – Obraz narodenia Panny Márie

02.08.2017 – Malé Bedzany – Obnovená sakristia

02.08.2017 – Malé Bedzany – Obnovená fasáda kostola

10.-12.7.2017 – Poľsko

1.-8.7.2017 – Letný tábor – Areál Zdravia Jedľové Kostoľany

27.06.2017 – Guláš na školskom dvore

27.06.2017 – Slávnosť sv. Ladislava

27.06.2017 – Školská sv. omša vo farskom kostole

26.06.2017 – Scénka Fatima

18.06.2017 – Božie Telo – Malé Bedzany

15.06.2017 – Božie Telo vo farskom kostole

10.06.2017 – Mariazell

05.06.2017 – Svätodušný pondelok vo farskom kostole

04.06.2017 – Zoslanie Ducha Svätého vo farskom kostole

04.06.2017 – Meniny p. Róberta

03.06.2017 – Vigília Zoslania Ducha Svätého vo farskom kostole

31.05.2017 – Mechovička – Májová pobožnosť

28.05.2017 – Májová pobožnosť

23.05.2017 – Krst vo farskom kostole

22.05.2017 – Po Prvom svätom prijímaní

19.05.2017 – Príprava na I. sv. prijímanie

18.05.2017 – Topoľčany

17.05.2017 – Nové Mlyny – májová pobožnosť

17.05.2017 – Šaštín

17.05.2017 – Oprava farady kostola Malé Bedzany

14.05.2017 – Hody vo farskom kostole

10.-13.05.2017 – Hodové trojdnie vo farskom kostole

7.-8.05.2017 – Maďarsko

07.05.2017 – Topoľčany

23.04.2017 – Božie Milosrdenstvo vo farskom kostole

30.04.2017 – Farský kostol

30.04.2017 – Malé Bedzany

17.04.2017 – Veľkonočná nedeľa vo farskom kostole

16.04.2017 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

15.04.2017 – Biela sobota vo farskom kostole

15.04.2017 – Biela sobota v Malých Bedzanoch

15.04.2017 – Boží hrob vo farskom kostole a filiálkach

14.04.2017 – Veľký piatok na Kalvárii

14.04.2017 – Veľký piatok vo farskom kostole

14.04.2017 – Veľký piatok v Malých Bedzanoch

13.04.2017 – Zelený štvrtok vo farskom kostole

09.04.2017 – Pašie v Malých Bedzanoch

09.04.2017 – Pašie vo farskom kostole

08.04.2017 – Vitráže vo farskom kostole

16.02.2017 – Topoľčany

31.03.2017 – Krížová cesta – ZŠ sv. Ladislava

26.03.2017 – Šaštín

19.02.2017 – Krížova cesta v kostole Nanebovzatia Panny Márie

17.03.2017 – Krížova cesta v ZŠ sv. Ladislava

17.-31.03.2017 – Opravy stropu vo farskom kostole

13.03.2017 – Fatimská slávnosť

10.03.2017 – Krížová cesta v ZŠ sv. Ladislava

03.03.2017 – Krížová cesta vo farskom kostole

01.03.2017 – Pôstné obdobie vo farskom kostole

01.03.2017 – Popolcová streda vo farskom kostole

26.02.2017 – Trojdnie pred pôstným obdobím vo farskom kostole

25.02.2017 – Rozlúčka s P. Martinom

24.02.2017 – ZŠ sv. Ladislava

23.02.2017 – Výmena osvetlenia vo farskom kostole

23.02.2017 – Kaplka ZŠ sv. Ladislava

13.02.2017 – Fatimská pobožnosť

11.02.2017 – Svetový deň chorých

01.02.2017 – Hromnice

01.02.2017 – Scénka: Dvanásťročný Ježiš v Jeruzaleme

27.01.2017 – Sv. Tomáš Akvinský

27.01.2017 – Parta dobrých ľudí

16.01.2017 – Panny Márie, kráľovnej pustovníkov

15.01.2017 – Slávnosť sv. Pavla, prvého pustovníka

13.01.2017 – Fatimská osobnosť

12.01.2017 – Kňazská rekolekcia

11.01.2017 – Deviatnik

06.01.2017 – Zjavenie pána + deviatnik

05.01.2017 – Krst

04.01.2017 – Farský kostol

01.01.2017 – Nový rok

31.12.2016 – Poklona pred polnocou

31.12.2016 – Koniec roka

30.12.2016 – Nedeľa Svätej Rodiny

25.12.2016 – Vianočná pobožnosť

25.12.2016 – Vianoce

24.12.2016 – Polnočná sv. omša

24.12.2016 – Roráty + punč

24.12.2016 – Vianoce

23.12.2016 – Betlehemské svetlo

23.12.2016 – Roráty 2

23.12.2016 – Roráty

22.12.2016 – Roráty

21.12.2016 – Príprava na Vianoce 2

21.12.2016 – Príprava na Vianoce

20.12.2016 – Roráty 2

20.12.2016 – Roráty

16.12.2016 – Roráty

15.12.2016 – Roráty

14.12.2016 – Roráty

13.12.2016 – Roráty + Fatinska pobožnosť

12.12.2016 – Roráty + Poklona + P.M. z Gvadalupe

11.12.2016 – Tretia adventná nedeľa

09.12.2016 – Adorácia

08.12.2016 – Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

07.12.2016 – Roráty

05.12.2016 – Sv. Mikuláš

01.12.2016 – Roráty

30.11.2016 – Roráty

29.11.2016 – Roráty

22.10.2016 – Skalka, Rajecká Lesná, Bojnice

15.10.2016 – Púť Dvory nad Žitavou, Ostrihom, Hronský Beňadik – 2

15.10.2016 – Púť Dvory nad Žitavou, Ostrihom, Hronský Beňadik

13.10.2016 – Fatimská slávnosť – 2

13.10.2016 – Fatimská slávnosť

07.10.2016 – Ružencová Panna Mária

07.10.2016 – Modlitba večerného ruženca

05.10.2016 – Odovzdávanie ruženca prvoprijímajúcim

04.10.2016 – Scénka – sv. František

02.10.2016 – Prijatie do Bratstva Anjelov strážnych

02.10.2016 – Bratstvo Anjelov strážnych

29.09.2016 – Eucharistická adorácia

25.09.2016 – Poďakovanie za úrodu: Tovarníky

20.09.2016 – Modlitba za pokoj vo svete

18.09.2016 – Hody: Tovarníky

17.09.2016 – Príprava na hody: Tovarníky

14.09.2016 – Krížová cesta

12.09.2016 – Eucharistická adorácia

26.08.2016 – Panny Márie Čenstochovskej

13.08.2016 – Fatimská slávnosť

11.06.2016 – Púť Levoča, Vranov, Košice

22.05.2016 – Prvé sväté prijímanie

13.04.2016 – Fatimská slávnosť

04.04.2016 – Duchovná adopcia

02.04.2016 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva: Tovarníky

26.03.2016 – Biela sobota: Tovarníky

16.01.2016 – Panny Marie Královnej pustovníkov

21.06.2015 – Novoknaz Frantisek Hronský: Tovarníky

15.09.2016 – Púť Šaštín, Malacky a Podunajské Biskupice

11.09.2016 – Topoľčianska púť

10.09.2016 – Hody: Malé Bedzany

27.08.2016 – Szczeliniec Wielki

27.-28.8.2016 – Púť do Čiech a Poľska – 2

27.-28.8.2016 – Púť do Čiech a Poľska – 1

13.07.2016 – Fatimská slávnosť

27.06.2016 – 25. výročie Cirkevnej ZŠ sv. Ladislava

3.-8.7.2016 – Detský tábor – Ostrý Grúň

26.06.2016 – Sv. Ladislav – Topoľčany

13.06.2016 – Fatimská slávnosť

29.05.2016 – Májová pobožnosť – litánie

29.05.2016 – Božieho Tela a Krvi – Malé Bedzany

29.05.2016 – Božieho Tela a Krvi – Tovarníky

26.05.2016 – Božieho Tela a Krvi – Topoľčany

22.05.2016 – Prvé sv. prijímanie – Topoľčany

18.05.2016 – Sv. omša – Tesáre

14.05.2016 – Vigília sviatku Zoslania Ducha Svätého

13.05.2016 – Fatimská slávnosť – matky

08.05.2016 – Obnova misií – Tovarníky

07.05.2016 – Obnova misií – Topoľčany -2

07.05.2016 – Obnova misií – Topoľčany -1

07.05.2016 – Akatist

06.05.2016 – Krížová cesta

04.05.2016 – Scénka – sv. Mária Egyptská

27.03.2016 – Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania – Malé Bedzany

26.03.2016 – Biela sobota – Tovarníky

26.03.2016 – Biela sobota – Topoľčany

26.03.2016 – Biela sobota -Malé Bedzany

25.03.2016 – Veľký piatok – Malé Bedzany

24.03.2016 – Zelený štvrtok – Malé Bedzany

24.03.2016 – Zelený štvrtok – Tovarníky

20.03.2016 – Pašie Kvetná nedeľa – Topoľčany

19.02.2016 – Krížová cesta

14.02.2016 – Krížová cesta

14.02.2016 – 4. výročie Ružencového bratstva

13.02.2016 – Fatimská slávnosť – otcovia

11.02.2016 – Panny Márie Lurdskej – deň chorých

09.02.2016 – Eucharistická adorácia: farský kostol

09.02.2016 – Novoročný volejbalový turnaj: ZŠ sv. Ladislava

08.02.2016 – Modlitby matiek: farský kostol

20.01.2016 – Sv. Euzébia: farský kostol

17.01.2016 – Slávnosť sv. Pavla Pustovníka

16.01.2016 – Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2016 – Sv. Pavla Pustovníka

13.01.2016 – Fatimská slávnosť: farský kostol

03.01.2016 – Dobrá novina: Tovarníky

31.12.2015 – Tovarníky

27.12.2015 – Tovarníky

23.12.2015 – Roráty: farský kostol

22.12.2015 – Príprava na Vianoce: farský kostol – 2

22.12.2015 – Príprava na Vianoce: farský kostol – 1

21.12.2016 – Roráty: farský kostol

21.-22.12.2015 – Nové dvere: farský kostol

01.11.2015 – Všetkých svätých: farský kostol

06.10.2015 – Posvätenie ružencov: farský kostol

16.05.2015 – Misie: Malé Bedzany

26.12.2015 – Koledovanie Dobrej Noviny

25.12.2015 – Vianočná pobožnosť: farský kostol

24.12.2015 – Vianočná výzdoba: Malé Bedzany

24.12.2015 – Vianočná výzdoba: Tovarníky

24.12.2015 – Vianočná výzdoba: farský kostol

16.12.2015 – Roráty: farský kostol

13.12.2015 – Fatimská slávnosť – mládež

08.12.2015 – Akatist: farský kostol

05.12.2015 – Sv. Mikuláš: farský kostol – 2

05.12.2015 – Sv. Mikuláš: farský kostol

03.12.2015 – Eucharistická adorácia: farský kostol

29.11.2015 – Prvá adventná nedeľa: Tovarníky

03.11.2015 – Fatimská slávnosť s rehoľnými sestrami

24.10.2015 – Púť do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Skalky – 2

24.10.2015 – Púť do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Skalky

13.10.2015 – Fatimská slávnosť

07.10.2015 – Ružencová Panna Mária

06.10.2015 – Modlitba ruženca – prvoprijímajúci

03.10.2015 – Stretnutie ružencových bratstiev v Šaštíne

02.10.2015 – Púť birmovancov do Šaštína

29.09.2015 – Celodenná adorácia

27.09.2015 – Poďakovanie za úrodu: Tovarníky

19.-27. 09.2015 – Púť do Svätej zeme – 3

19.-27.09.2015 – Púť do Svätej zeme – 2

19.-27.09.15 – Púť do Svätej zeme

17.09.2015 – Eucharistická adorácia

15.09.2015 – Púť do Šaštína, Skalice a na Bradlo – 2

15.09.2015 – Púť do Šaštína, Skalice a na Bradlo

13.09.2015 – Fatimská slávnosť

13.09.2015 – Hodová slávnosť: Tovarníky

10.09.2015 – Príprava na hody: Tovarníky

08.09.2015 – Topoľčianska púť

06.09.2015 – Topoľčianska púť – 2

12.-18.-7.2015 – Detský tábor: Planinka pri Dechticiach

20.06.2015 – Primičná sv. omša vdp Františka Hronského

13.06.2015 – Vysviacka Františka Hronského: Nitra

07.06.2015 – Božie Telo: Tovarníky

06.06.2015 – Bicyklový výlet do Jacoviec

04.06.2015 – Božie Telo: farský kostol

31.05.2015 – Prvé sväté prijímanie

25.05.2015 – Posvätenie ornátov: Tovarníky

25.05.2015 – Miništranti v Tovarníkoch

23.05.2015 – Vigília Zoslania Ducha Svätého: farský kostol

18.05.2015 – Rehoľná vizitácia – p. Rastislav Ivanecký

17.05.2015 – Záver misií: farský kostol

17.05.2015 – Misie: Tovarníky

15.05.2015 – Misie – krížová cesta: Kalvária TO

14.05.2015 – Misie: farský kostol

13.05.2015 – Misie: sprievod

12.05.2015 – Misie: farský kostol

11.05.2015 – Misie: farský kostol

10.05.2015 – Misie: Tovarníky

08.05.2015 – Bicyklová túra: Horná Streda – Nové Mesto n/V

1.-3.05.2015 – Púť do Poľska – 3

1.-3.5.2015 – Púť do Poľska – 2

1.-3.5.2015 – Púť do Poľska

01.05.2015 – Túra na Visiace skaly

29.04.2015 – Scénka – Sv. Terézia z Avily

26.04.2015 – Nedeľa Dobrého pastiera: farský kostol

24.05.2015 – Zoslanie Ducha Svätého: farský kostol

21.04.2015 – Nácvik scénky “Sv. Dominik Guzmán”

19.04.2015 – Hľadanie jari

14.04.2015 – Výmena dverí farského kostola

13.04.2015 – Fatimská slávnosť

13.04.2015 – Nácvik scénky “Zmŕtvychvstanie”

12.04.2015 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva: farský kostol

05.04.2015 – Veľkonočná nedeľa: Tovarníky

04.04.2015 – Veľkonočná vigília: Tovarníky

04.04.2015 – Veľkonočná vigília: farský kostol

04.04.2015 – Eucharistická adorácia – Biela sobota: farský kostol

04.04.2015 – Boží hrob: Tovarníky

03.04.2015 – Boží hrob: Malé Bedzany

03.04.2015 – Eliášove lamentácie

03.04.2015 – Veľký piatok: Tovarníky

03.04.2015 – Veľký piatok: farský kostol

03.04.2015 – Krížová cesta na Kalvárii

29.03.2015 – Kvetná nedeľa: Tovarníky

29.03.2015 – Pašie: deti

27.03.2015 – Krížová cesta – mládež: farský kostol

25.03.2015 – Duchovná adopcia: farský kostol

20.03.2015 – Krížová cesta: deti

15.03.2015 – Posviacka obetného stola: Tovarníky

14.03.2015 – Nový oltár v Tovarníkoch

13.03.2015 – Krížová cesta – Ecce Homo – farská rada: farský kostol

06.03.2015 – Krížová cesta – Ecce Homo – ženy: farský kostol

17.02.2015 – Eucharistická adorácia: farský kostol

14.2.2015 – Farský karneval

14.02.2015 – Stretnutie Ružencového bratstva: farský kostol

11.02.2015 – Lurdská pobožnosť: farský kostol

11.02.2015 – Scénka – Zjavenie Panny Márie v Lurdoch

10.02.2015 – Modlitby matiek: farský kostol

06.02.2015 – Pobožnosť za referendum: farský kostol

04.02.2015 – Scénka – Sen sv. Jána Bosca

27.01.2015 – Scénka – Sv. Tomáš Akvinský

18.01.2015 – Sv. Pavol Pustovník: farský kostol

16.01.2015 – Panna Mária, Kráľovná pustovníkov: farský kostol

14.01.2015 – Scénka – Sv. Pavol I. Pustovník

13.01.2015 – Fatimská slávnosť: farský kostol

06.01.2015 – Dobrá novina: Tovarníky

31.12.2014 – Silvestrovská noc: farský kostol

28.12.2014 – Požehnanie rodín: Tovarníky

26.12.2014 – Koledovanie Dobrej noviny

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: Malé Bedzany

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: farský kostol

25.12.2014 – Polnočná sv. omša: farský kostol

24.12.2014 – Záverečné roráty: farský kostol

24.12.2014 – Vianočná výzdoba

23.12.2014 – Roráty

22.12.2014 – Príprava na Vianoce

14.12.2014 – Tretia adventná nedeľa: Tovarníky

10.12.2014 – Príprava na roráty

4-19.12.2014 – Roráty

06.12.2014 – Sv. Mikuláš

25.11.2014 – Eucharistická adorácia

21.-23.11.2014 – Duchovná obnova rodín: Horná Ves – 2

21.-23.11.2014 – Duchovná obnova rodín: Horná Ves

11.11.2014 – Meniny pátra Martina

03.11.2014 – Ružencové bratstvo

19.10.2014 – 90 rokov horliteľky RB: Tovarníky

19.10.2014 – Modlitba ruženca: Misijná nedeľa

13.10.2014 – Fatimská slávnosť

11.10.2014 – Púť do Šaštína a Trnavy

07.10.2014 – Modlitba ruženca: prvoprijímajúci

04.10.2014 – Výročie ružencového bratstva: Tovarníky

29.09.2014 – Celodenná adorácia

28.09.2014 – Poďakovanie za úrodu: Tovarníky

15.-26.9.2014 – Pútnické miesta Európy – zájazd – 2

15.-26.9.2014 – Pútnické miesta Európy – zájazd

13.09.2014 – Fatimská slávnosť

08.09.2014 – Topoľčianska púť

16.07.2014 – Maľovka v kostole v Malých Bedzanoch

6.-12.7.2014 – LKT Ostrý Grúň, chata Kollárová

27.06.2014 – Meniny sv. Ladislava

26.06.2014 – Eucharistická adorácia

22.06.2014 – Božie Telo: Tovarníky

19.06.2014 – Božie Telo: farský kostol

15.06.2014 – Výlet miništrantov

13.06.2014 – Diakonská vysviacka Františka Hronského

11.06.2014 – Oprava strechy farského kostola

07.06.2014 – Vigília Ducha Svätého

31.05.2014 – Sviatosť birmovania

18.05.2014 – Prvé sväté prijímanie

13.05.2014 – Scénka – Fatima

13.05.2014 – Fatimská slávnosť

11.05.2014 – Hodová slávnosť

08.05.2014 – Výlet k Neziderskému jazeru

07.05.2014 – Scénka – Zjavenie v Lurdoch

3.-4.5.2014 – Púť do Poľska

01.05.2014 – Výlet na Duchonku a Podhradie

28.04.2014 – Scénka – Zmŕtvychvstanie

27.04.2014 – Scénka – Svätorečenie

17-19.04.2014 – Veľkonočné trojdnie v Malých Bezanoch

19.04.2014 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

19.04.2014 – Veľkonočná vigília v Tovarníkoch

19.04.2014 – Boží hrob v Malých Bedzanoch

18.04.2014 – Eliášove lamentácie

18.04.2014 – Boží hrob vo farskom kostole

18.04.2014 – Veľký piatok v Tovarníkoch

18.04.2014 – Krížová cesta na kalvárii na Veľký piatok

17.04.2014 – Zelený štvrtok vo farskom kostole

16.04.2014 – Pašie

16.04.2014 – Krížová cesta

13.04.2014 – Kvetná nedeľa v Tovarníkoch

13.04.2014 – Pašie na Kvetnú nedeľu

11.04.2014 – Krížová cesta v uliciach farnosti

09.04.2014 – Scénka – Odpustenie

06.04.2014 – Krížová cesta na Kalvárii

04.04.2014 – Krížová cesta – prvoprijímajúce deti

22.03.2014 – Výlet na Marhát

21.03.2014 – Krížová cesta

04.03.2014 – Výzdoba vo farskom kostole, pôstne obdobie

15.02.2014 – Farský karneval

08.02.2014 – Poďakovanie za 50 rokov života pátra Wieslawa

22.01.2014 – Scénka – Blahoslavený Euzébius

19.01.2014 – Slávnosť sv. Pavla

16.01.2014 – Slávnosť Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2014 – Slávnosť sv. Pavla, Prvého pustovníka

15.01.2014 – Scénka – Sv. Pavol, Prvý pustovník

15.01.2014 – Výzdoba na slávnosť sv. Pavla, prvého pustovníka

13.01.2014 – Fatimská slávnosť

13.01.2014 – Výmena kotla vo farskom kostole

06.01.2014 – Koledníci Dobrej Noviny v Tovarníkoch

01.01.2014 – Nový rok

30.12.2013 – Pobožnosť za zosnulých v roku 2013

30.12.2013 – Vianočná výzdoba v Malých Bedzanoch

30.12.2013 – Vianočná výzdoba v Tovarníkoch

30.12.2013 – Vianočná výzdoba vo farskom kostole

29.12.2013 – Požehnanie rodín v Tovarníkoch

25.12.2013 – Vianočná pobožnosť

25.12.2013 – Polnočná sv. omša

23.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Stretnutie s otcom

20.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Benjamín v Egypte

19.12.2013 – Príprava na Vianoce

18.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Správca Egypta

17.12.2013  – Scénka – Jozef egyptský: Faraónov sen

13.12.2013 – Fatimská slávnosť

10.12.2013 – Eucharistická adorácia

08.12.2013 – Posvätenie medajlónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2013 – Akatist k Presvätej Bohorodičke

06.12.2013 – Roráty

05.12.2013 – Sv. Mikuláš

03.12.2013 – Roráty

29.11.-01.12.2013 – Duchovná obnova rodín v Hornej Vsi

28.11.2013 – Poďakovanie za 40 rokov života pátra Martina

27.11.2013 – Kňazská rekolekcia

19.11.2013 – Scénka – Sv. Alžbeta Uhorská

06.11.2013 – Scénka – Štyria evanjelisti

27.10.2013 – Farská šarkaniáda

19.-20.10.2013 – Púť do Poľska

18.10.2013 – Biblická katechéza

17.10.2013 – Eucharistická adorácia

13.10.2013 – Fatimská slávnosť

04.10.2013 – Púť birmovancov do Šaštína

29.09.2013 – Celodenná eucharistická adorácia

22.09.2013 – Poďakovanie za úrodu v Tovarníkoch

22.09.2013 – Poďakovanie za úrodu, farský kostol

15.09.2013 – Púť do Šaštína

08.09.2013 – Topoľčianska púť

13.08.2013 – Fatimská slávnosť

14.-20.7.2013 – LKT Kubrica

27.06.2013 – Meniny sv. Ladislava

23.06.2013 – Primičná omša novokňaza Mareka Adamkoviča

30.05.2013 – Sviatok Božieho Tela a Krvi

26.05.2013 – Prvé sväté prijímanie

19.05.2013 – Zoslanie Ducha Svätého

15.05.2013 – Scénka

23.04.2013 – Eucharistická adorácia

13.04.2013 – Fatimská slávnosť, otcovia

08.04.2013 – Duchovná adopcia

08.04.2013 – Odovzdanie medajlónu Panny Márie prvoprijímajúcim

08.04.2013 – Scénka

27.-28.4.2013 – Púť do Poľska

21.04.2013 – Nedeľa Dobrého pastiera

14.04.2013 – Hľadanie jari nad Oponicami

30.03.2013 – Biela sobota – Veľkonočná vigília v Topoľčanoch

30.03.2013 – Biela sobota – Boží hrob: Tovarníky, Malé Bedzany, Topoľčany

29.03.2013 – Veľký piatok – väzenie, kalvária, lamentácie

21.03.2013 – Nácvik pašií

15.03.2013 – Krížová cesta

13.03.2013 – Fatimská slávnosť, mladé rodiny

22.02.2013 – Krížová cesta, matky

13.02.2013 – Fatimská slávnosť + deviatnik ku sv. Pavlovi

12.02.2013 – Fatimská slávnosť, farská rada

02.02.2013 – Obetovanie Pána (Hromnice)

25.01.2013 – Eucharistická adorácia

16.01.2013 – Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2013 – Sv. Pavla, prvého pustovníka

14.01.2013 – Deviatnik ku sv. Pavlovi

13.01.2013 – Fatimská slávnosť

10.01.2013 – Kňazská rekolekcia

29.12.2012 – Vystúpenie speváckeho zboru Gihon

26.12.2012 – Koledníci Dobrej Noviny v Tovarníkoch

23.12.2012 – Betlehemské svetlo vo farskom kostole

22.12.2012 – Vianočná výzdoba v Tovarníkoch

20.12.2012 – Vianočná výzdoba vo farskom kostole

13.12.2012 – Fatimská slávnosť

09.12.2012 – Posviacka kaplnky na fare

06. – 07.12.2012 – Návšteva relikvií sv. Cyrila v našej farnosti

05.12.2012 – Sv. Mikuláš

05.12.2012 – Roráty

18.11.2012 – Výlet na Marhát

13.11.2012 – Fatimská slávnosť

16.10. – 1.12.2012 – Oprava kostola v Malých Bedzanoch

17.09. – 21.10.2012 – Oprava presbitéria v Tovarníkoch

13.10.2012 – Fatimská slávnosť

08.10.2012 – Slávnostné odovzdanie posväteného ruženca prvoprijímajúcim deťom

07.10.2012 – Ružencovej Panny Márie

06.10.2012 – Púť do Passau

29.09.2012 – Celodenná eucharistická adorácia

15.09.2012 – Púť do Šaštína

11.09.2012 – Nová kaplnka na fare

14.09.2012 – Krížová cesta na kalvárii

13.09.2012 – Výlet nad Váhom

13.09.2012 – Fatimská slávnosť

12.09.2012 – Prvá omša v kaplnke na fare

09.09.2012 – Púť do Topoľčian

13.08.2012 – Fatimská slávnosť

13.07.2012 – Fatimská slávnosť

04.07.2012 – Letný detský kresťanský tábor Huty

27.06.2012 – Meniny sv. Ladislava

15.06.2012 – Diakonská vysviacka

07.06.2012 – Božie Telo

23.05.2012 – Scénka

19.05.2012 – Púť na Staré Hory

19.05.2012 – Púť do Banskej Štiavnice

19.05.2012 – Púť do Banskej Bystrice

16.05.2012 – Scénka

13.05.2012 – Hodová slávnosť

12.05.2012 – Večeradlo s Pannou Máriou

11.05.2012 – Poklona

11.05.2012 – Krížová cesta

10.05.2012 – Kňazská rekolekcia

10.05.2012 – Eucharistická adorácia 

13.05.2012 – Hodová slávnosť

13.05.2012 – Farské hody

09.05.2012 – Scénka

02.05.2012 – Scénka

29.04.2012 – Scénka

20.-21.4.2012 – Púť do Českej Republiky

15.04.2012 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

13.04.2012 – Večeradlo s Pannou Máriou

08.04.2012 – Veľkonočná nedeľa

08.04.2012 – Veľkonočná výzdoba vo farskom kostole

07.04.2012 – Biela sobota

06.04.2012 – Veľký piatok

05.04.2012 – Zelený štvrtok

01.04.2012 – Kvetná nedeľa, pašie

01.04.2012 – Kvetná nedeľa, pašie

30.03.2012 – Mládežnícka krížová cesta

26.03.2012 – Duchovná adopcia

23.+30.3.2012 – Nácvik pašií

23.03.2012 – Odovzdanie modlitebných knižiek prvoprijímajúcim deťom

16.03.2012 – Pôstna adorácia

9.-30.3.2012 – Príprava Božieho hrobu

24.02.2012 – Prednáška pátra Roberta

13.02.2012 – Večeradlo s Pannou Máriou

11.02.2012 – Panny Márie Lurdskej – svetový deň chorých

07.02.2012 – Oprava svetiel

16.01.2012 – Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2012 – Sv. Pavla, prvého pustovníka

30.12.2011 – Nedeľa sv. Rodiny

29.12.2011 – Vianoce v Tovarníkoch

26.12.2011 – Dobrá Novina

26.12.2011 – Vianoce v Malých Bedzanoch

25.12.2011 – Vianoce vo farskom kostole

24.12.2011 – Polnočná sv. omša

10.12.2011 – Odovzdanie medajlónu Najsvätejšej Panny Márie

10.12.2011 – Oprava veže

06.12.2011 – Sv. Mikuláš

20.11.2011 – Príprava na Vianoce

18.11.2011 – Advent vo farskom kostole

15.10.2011 – Púť farníkov – Jasná Hora, Lesnow, Hora sv. Anny, Ostrava

02.10.2011 – Scénka

25.09.2011 – Výlet do Nitry

03.08.2011 – Neoficiálna návšteva generálneho vik. a riaditeľa kanc. z Jasnej Hory

02.08.2011 – Adorácia

05.07.2011 – Sviatok sv. Cyrila a Metoda v Malých Bedzanoch

05.07.2011 – Sviatok sv. Cyrila a Metoda v Tovarníkoch

04.07.2011 – Adorácia

23.06.2011 – Božie telo -sv. omša a procesia

13.06.2011 – Večeradlo s Pannou Máriou, sv.omša, adorácia

29.05.2011 – Výlet do Trnavy

22.05.2011 – Litánie po prvom sv. prijímaní

15.05.2011 – Hodová slávnosť a koncert

13.05.2011 –  Výročie posviacky kostola a procesia

08.05.2011 – Posviacka podomovej kaplnky PM zázračnej medaily v Tovarníkoch

08.05.2011 – Posvätenie PM zázračnej medaily v Malých Bedzanoch

01.05.2011 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva v Malých Bedzanoch

30.04.2011 – Sviatosť birmovania

29.04.2011 – Príprava na Sviatosť birmovania

24.04.2011 – Veľká noc vo farskom kostole

23.04.2011 – Biela sobota v Malých Bedzanoch

22.4.2011 – Boží hrob v Malých Bedzanoch

22.04.2011 – Veľký Piatok

22.04.2011 – Krížová cesta na Kalvárii – Veľký piatok

22.04.2011 – Boží hrob vo farskom kostole

21.-22.04.2011 – Zelený štvrtok a Veľký piatok v Malých Bedzanoch

05.04.2011 – Adorácia

03.04.2011 – Výlet do Nitry

03.04.2011 – Scénka Dávid

27.03.2011 – Krížová cesta na Kalvárii

25.03.2011 – Krížová cesta za nenarodené deti

25.03.2011 – Slávnosť Zvestovania Pána a Duchovná adopcia

24.03.2011 – Biblická olympiáda

20.03.2011 – Scénka Abrahám

13.03.2011 – Prvá pôstna nedeľa

09.-16.03.2011 – Púť bohoslovcov do Sv. zeme

09.03.2011 – Popolcová streda

09.03.2011 – Scénka Napoleon

07.03.2011 – Adorácia

22.02.2011 – Sv.omša a adorácia

13.02.2011 – Scénka “Lurdy

13.02.2011 – Večeradlo s Pannou Máriou

11.02.2011 – Pomazanie chorých

30.01.2011 – Návšteva putovnej kaplnky Panny Márie

28.01.2011 – sv. Tomáš Akvinský – patrón katolíckych škôl

15.01.2011 – Scénka Pavol pustovník

15.01.2011 – Deviatnik ku sv. Pavlovi pustovníkovi (z 13.1.;14.1. a 15.1.2011)

31.12.2010 – Silvester a Nový Rok 2010

31.12.2010 – Silvester 2010 – koncoročná pobožnosť  v Tovarníkoch

24.12.2010 – Ukončenie rorát a vianočná výzdoba oltára

24.12.2010 – Ukončenie rorát – sv.omša za účasti detí

24.12.2010 – Scénka “Ľúbim ťa”

19.12.2010 – Scénka “Anjel v maštaľke”

06.12.2010 – Roráty (1.12. a 6.12. 2010)

05.12.2010 – Sv. Mikuláš

05.12.2010 – Scénka “Mikuláš”

28.11.2010 – Scénka “O starenke”

21.11.2010 – Scénka “Anglická kráľovná”

16.11.2010 – Mesačná adorácia (aj 7.12.2010)

14.11.2010 – Scénka “Sv.Augustín”

november 2010 –  Vymaľovanie farského kostola

17.10.2010 – Scénka “Víťazstvo nad Amalekitmi”

17.10.2010 – Misijná nedeľa

15.10.2010 – Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

15.10.2010 – Púť do Poľska

13.10.2010 – Večeradlo s Pannou Máriou

10.10.2010 – Scénka “Uzdravenie Námana”

03.10.2010 – Scénka “Pred Mahdim”

02.10.2010 – Okresná prehliadka zborov 2.10.2010

29.09.2010 – Celodenná adorácia

24.09.2010 – Maďarskí pavlíni vo farnosti sv. Gorazda

13.09.2010 – Večeradlo s Pannou Máriou

12.09.2010 – Hodová slávnosť v Tovarníkoch

26.08.2010 – Sviatok Jasnohorskej Madony

13.08.2010 – Primície pavlína Ondreja Kentoša

29.05.2010 – Sväté prijímanie detí zo IV. zákl. školy

16.05.2010 – Hodová slávnosť

13.05.2010 – Nanebovstúpenie Pána Ježiša

05.05.2010 – Meniny otca Dominika Lejmana

15.05.2010 – Pomazanie chorých

06.05.2010 – Kňazské rekolekcie

01.05.2010 – Výlet na Moravu

27.04.2010 – Mesačná adorácia

23.04.2010 – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

13.04.2010 – Večeradlo s Pannou Máriou

11.04.2010 – Božie Milosrdenstvo

03.04.2010 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

02.04.2010 – Boží hrob v Tovarníkoch

02.04.2010 – Veľký Piatok vo farskom kostole

26.03.2010 – Krížová cesta – mládež

18.03.2010 – Vizitácia vo farnosti sv. Gorazda

17.01.2010 – Svätého Pavla, prvého pustovníka

27.09.2009 – Návšteva Sv. Otca v Brne a výlet na Bradlo

25.12.2009 – Vianoce vo farskom kostole

14.09.2009 – Večerná krížová cesta na kalvárii

11.06.2009 – Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pánovej

17.05.2009 – Prvé sväté prijímanie

13.05.2009 – Fatimská slávnosť

10.05.2009 – Hodová slávnosť

11.04.2009 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

11.04.2009 – Veľkonočná vigília v Malých Bedzanoch

11.04.2009 – Veľkonočná vigília v Tovarníkoch

11.04.2009 – Eliášove lamentácie

11.04.2010 – Boží hrob v Malých Bedzanoch

10.04.2009 – Kostol v Tovarníkoch

10.04.2009 – Krížová cesta na kalvárii

27.02.2009 – Posviacka krížovej cesty

2009 – Adorácie -marec, apríl, máj

04.12.2008 – Roráty

05.12.2008 – Sv. Mikuláš

07.11.2008 – Večné sľuby Michala Nižňanského

13.10.2008 – Večeradlo s Pannou Máriou

04.10.2008  – Púť farníkov do Wadowíc

27.06.2008 – Ukončenie školského roka

16.06.2008 – Výzdoba vo farskom kostole

14.06.2008 – Vysviacka Miroslava Hrušku

24.05.2008 – Prvé sv. prijímanie detí zo Špeciálnej zákl. školy

11.05.2008 – Nedeľa zoslania Ducha Svätého

08.05.2008Letecké zábery farnosti

20.04.2008 – Sviatosť birmovania

23.03.2008 – Veľkonočná nedeľa vo farskom kostole

2008 – Kostol v Malých Bedzanoch a Boží hrob

09.2007 – Prijatie bohoslovcov do Bratislavského seminára

27.08.2007 – Svätá omša v Lipovníku

30.07. – 04.08.2007 – Miništrantský tábor

08.09.2005 – Púť na sviatok Narodenia Panny Márie

24. – 30.7.2005 – LKT v Skalke pri Kremnici

16.07.2005 – Púť ku Karmelskej Panne Márii

15.05.2005 – Farské hody

09. – 17.04.2005 – Misie bratov Redemptoristov

25.03.2005 – Veľký piatok vo farskom kostole

24.03.2005 – Zelený štvrtok vo farskom kostole

28.08.2004 – Diecézne stretnutie mládeže – Galanta Hody

08.05.2004 – Púť detí do Rajeckej Lesnej

Apríl 2004 – Schola Gregoriana bratov Paulínov z Krakova

Farský kostol

Nezaradené fotografie

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00