Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

  1. kriz v poliV stredu 27.07.2016 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v utorok 26.07.2016) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

         21:00 h Mariánska pobožnosť

         22:00 h Cesta svetla

         23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou

         24:00 h Svätá omša          

 

  1. V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko), Králiky (Česka Republika). Podrobnosti budú na plagáte.

 

  1. Pomodlíme sa za +Margitu Zavadskú, + Eduarda Kopeckého. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

1. Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá

pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila

a zorganizovala detský kresťanský tábor

v rekreačnom zariadení Chata Kollárová pri Ostrom

Grúni. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie

sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

 

2. Dnes (v nedeľu 10.07.2016) sa uskutoční na

Mechovičke púť, svätá omša začína o 10:30 h.

 

3. V stredu 13.07.2016 bude o 17:00 h Večeradlo

a následne svätá omša, ktorej bude predsedať

vdp.*František Hronský. Po svätej omši bude

mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú

sprevádzať manželia a na budúce (v sobotu 13.08.

2016) farníci z Malých Bedzian.

 

Kalendár