Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 15.4.2018

16. April 2018

 1. Kto má záujem o pútnické zájazdy možné sa prihlásiť  v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte. 
 1. Prihlášky na detský letný kresťanský tábor sú v zadnej časti kostola (filiálky: v sakristii). 
 1. Budúca nedeľa (22. apríla) je nedeľa Dobrého pastiera. V tento deň ako po minulé roky bude zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
 1. Hody v našej farnosti budú v nedeľu 13. mája.
 2. 27. – 29. apríla vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie budú Laické ľudové misie. Podrobnosti sú na plagáte.

Farské oznamy, 8.4.2018

7. April 2018

1. Dnes (v nedeľu 8. apríla) na svätej omši o 9:00 h bude vo farskom chráme spievať zbor z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

2. Dnes (v nedeľu 8. apríla) o 15:00 h vo farskom chráme bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne dodatočná svätá omša.

3. Na pondelok 9. apríla pripadá liturgická slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše v našej farnosti budú:

Malé Bedzany 16:30 h.,

Farský chrám 18:00 h.,

Tovarníky 19:00 h.

Tento deň, podobne ako po minulé roky, začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu  nenarodených detí.

4. V utorok 10. apríla po svätej omši sa uskutoční stretnutie členov Bratstva Anjelov strážcov, ktorí majú záujem o duchovnu obnovu v Šaštíne (nedeľa – utorok 29.04. – 1.05.2018).

5. Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok (13. apríla). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h. Sprevádzať nás bude Bratstvo anjelov strážcov a na budúce v sobotu 12. mája matky.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert Excess kvarteta v zložení dvoje husle, flauta a basový klarinet. Koncert bude v utorok 10. apríla o 18:00 h v kaplnke Kláštora sv. Alžbety.  

7. Otcovia pavlíni pozývajú do Šaštína na púť mužov v sobotu 14. apríla. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.

8. Naša farnosť v období pred prázdninami organizuje tieto pútnické zájazdy:

Sobota – nedeľa 5.-6.05.2018 Ostrava Přívoz, Ostrava Hrušov, Góra św. Anny, Leśnów, Čenstochová, Park miniatúr v Čenstochovej.

Sobota – nedeľa 16.-17.06.2018 Uherský Brod, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Olomouc, Velehrad, Lednice, Valtice, Mikulov. Podrobnosti budú v najbližších dňoch na plagáte.

9. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 30. júna do 7. júla (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola).

Farské oznamy, 1.4.2018

1. April 2018

 1. Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
 2. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 3. Dnes (v nedeľu 1. apríla) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Po novénne budú modlitby spojené s I. nedeľou v mesiaci. V tento deň poklona do 17:00 h nebude. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu bude vždy po svätej omši, aj na Veľkonočný pondelok.
 4. 2.04.2018 Veľkonočný pondelok
  7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
  9:00 h sv. omša – Tovarníky
  9:00 h sv. omša – Farský kostol
 5. Na budúcu nedeľu (8. apríla) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 6. Na budúcu nedeľu (8. apríla) na svätej omši o 9:00 h bude vo farskom chráme spievať zor z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch
 7. Tovarníky: Od tohto týždňa v kostole v Tovarníkoch v pracovné dni bude svätá omša slúžená o 19:00 h.
 8. Dnes (v nedeľu Zmŕtvychvstania Pána 1. apríla) je farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 9. Pomodlíme sa za †Jozefa Jelenčíka. Odpočinutie večné daj mu Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00