Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 16.10.2016

15. October 2016
 1. jan-pavol-iiMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. Dnes (v nedeľu 16.10.2016) sa pomodlíme modlitbu svätého ruženca vo farskom chráme o8:30 h. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na organový koncert Stefana Baiera (Nemecko) a Jaroslava Tůmu (Praha). Koncert sa koná v nedeľu 23.10.2016 o 15:00 h v Kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. 
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd pre miništrantov a deti účinkujúce v scénkach bude v sobotu 22.10.2016 o 8:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava. V programe je: Skalka (pri Trenčíne), Rajecká Lesná a  Deti musia byť vopred prihlásené cez rodičov. Prihlášky dostanú v škole (alebo v kostole).
 2. Dnes (v nedeľu 16.10.2016) sa naša farnosť pripája k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“         pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte

zoznam-ministrantov-10-2016-page-001

Farské oznamy, 9.10.2016

9. October 2016
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. Dnes (v nedeľu 9.10.2016) sa pomodlíme modlitbu svätého ruženca vo farskom chráme o 8:30 h.
 • Vo štvrtok 13.10.2016 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Ružencové bratstvo.
 • Tovarníky: Z tohto dôvodu svätá omša v Tovarníkoch bude tento týždeň v stredu (12.10.2016) a vo štvrtok nebude.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert saxofónového kvarteta z Bratislavy VEČER S  CHAPLINOM, ktorý bude vo štvrtok 13. októbra o 17:00 h v Spoločenskom dome.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd: Dvory nad Žitavou, Ostrihom a Márianosztra (Maďarsko) bude v sobotu 15.10.2016 o 7:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • Na budúcu nedeľu 16.10.2016 sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Pomodlíme sa za +Jozefa Turčeka, +Jozefa Grmana. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 2.10.2016

2. October 2016
 1. anjelMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 2.10.2016) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne bude modlitba svätého ruženca. 
 1. Dnes v nedeľu (2.10.2016) počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h., bude možnosť zapísať sa do Bratstva anjelov strážnych. Slávnostnej svätej omši bude predsedať a  členov do Bratstva anjelov strážnych prijímať páter Gregor Wach z Trnavy. 
 1. Z rozhodnutia predstavených rádu pavlínov, od 3.10.2016 bude rehoľný brat Artur Masłoń pôsobiť v Čenstochovej na Jasnej Hore. Rozlúčime sa s ním na svätej omši dnes v nedeľu (2.10.2016) o 17:00 h. Ďakujeme mu za služby v našej farnosti a prajeme mu Božie požehnanie na novom pôsobisku. 
 1. Vo štvrtok 6.10.2016 o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca. 
 1. V piatok 7.10.2016 v deň sviatku Panny Márie ružencovej sa vo farskom kostole pomodlíme Večný ruženec. Pred svätou omšou sa pomodlíme Radostný ruženec a po svätej omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou Ruženec svetla, bolestný a slávnostný. 
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6.10.2016 od 16:00 h a následne bude svätá omša, v Malých Bedzanoch v piatok 7.10.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 7.10.2016 od 17:00 h. 
 1. V sobotu 8.10.2016 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame. 
 1. Tovarníky: Od tohto týždňa budú sväté omše v Tovarníkoch v pracovné dni o 17:00 h. 
 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.10.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.10.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.10.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

document-page-001 document-page-001-1

 

Kalendár