Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

 1. Vo štvrtok 27.07.2017 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v stredu 26.07.2017) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

21:00 h Mariánska pobožnosť

22:00 h Cesta svetla

23:00 h Poklona pred Oltárnou sviatosťou

24:00 h Svätá omša

 1. Oznamujeme, že v nedeľu 30.07.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
 1. Z poslednom období boli vyrobené pamiatky z plexiskla z podsvietením z troch kostolov našej farnosti, z topoľčianskej Kalvárie a Rádu pavlínov. Kto má záujem môže si ich kúpiť v sakristii.
 1. Pomodlíme sa za †Oľgu Turčekovú, †Annu Pušicovú, †Jozefa Žitňanského a †Oľgu Vozníkovú.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

27.07.2017 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v stredu 26.07.2017) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:
21:00 h Mariánska pobožnosť
22:00 h Cesta svetla
23:00 h Poklona pred Oltárnou sviatosťou
24:00 h Svätá omša

Vopred vám oznamujeme, že v nedeľu 30.07.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.

1. Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Areál zdravia pri Jedľových Kostoľanoch. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

2. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Poľska bude v pondelok 10.07.2017 o 6:00 h (ráno) z parkoviska pri základnej škole sv. Ladislava.

3. Vo štvrtok 13.07.2017 o 17:00 h bude Večeradlo, v ktorom nás modlitbami budú sprevádzať otcovia a nabudúce mesiac farníci z Malých Bedzian. O 18:00 h bude svätá omša s modlitbou za záchranu počatého nenarodeného dieťaťa. Po jej skončení bude mariánsky sprievod.

 1. V stredu 5.07.2017 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše s Obnovou zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v našej farnosti budú:

Malé Bedzany   7:30 h.,

Tovarníky         9:00 h.,

Farský kostol    9:00 h, 10:30 h. 

 1. Biskupstvo v Nitre všetkých pozýva na celoslovenskú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi v stredu 5.07.2017 na Svätoplukovom námestí v Nitre. 
 1. Od -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. V programe púte budú: Krivá, Zakopane – Krzeptówki, Zakopane – mesto, Bachledówka, Ludzmierz, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków – Łagiewniki, Kraków – Nowa Huta, Kraków – staré mesto, Čenstochova, Leśnów. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť sa môže nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte. 
 1. V nedeľu 9.07.2017 sa uskutoční na Mechovičke púť, svätá omša začína o 10:30 h.
 1. Vo štvrtok 13.07.2017 o 18:00 h bude svätá omša s modlitbou za záchranu počatého nenarodeného dieťaťa.
 1. Ďakujeme všetkým, ktorí upratujú a zdobia farský kostol, filiálne kostoly v Tovarínkoch a Malých Bedzanoch. Pán Boh zaplať.
 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.07.2017) v prvú nedeľu mesiaca júla, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.07.2017) v prvú nedeľu v mesiaca júla, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.07.2017) v prvú nedeľu v mesiaca júla, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Pomodlíme sa za +Štefana Dolinaya, +Štefana Valku a + Jaromíra Kulu.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00