Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 16.9.2018

17. September 2018

 1. Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú začínať o 17:00* 
 1. Z príležitosti každého prvého piatku v mesiac navštevujeme chorých. Chorých môžete nahlásiť na fare. 
 1. V piatky Páter Róbert pozýva na biblické prednášky.
 1. V sobotu 22. septembra sa o 14:00 h na fare uskutoční potáborové stretnutie. 
 1. Na budúcu nedeľu 23. septembra na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
 1. V nedeľu 23. septembra pred svätou omšou o 9:00 h začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym, ktorým si chceme obnoviť náš vzťah k nim. V pondelok 2. októbra na svätej omši bude prijatie nových členov do Bratstva Anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu zapísať na fare. 
 1. Z príležitosti sviatku Anjelov strážnych sa po svätej omši v pondelok 2. októbra uskutoční na fare stretnutie všetkých členov Bratstva. 
 1. V sobotu 6. októbra sa uskutoční púť Ružencového bratstva do Šaštína. Cestou späť navštívime pútnický kostol v Bratislave Vajnoroch, kde sa nachádzajú relikvie blahoslaveného Titusa Zemana. 

Pomodlíme sa za zosnulého †Adriána a †Vladimíra. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 9.9.2018

8. September 2018

 1. Dnes v nedeľu (9. septembra) nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 1. Vo štvrtok (13. septembra) o 17:00 h bude Večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe Večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník a nabudúce (v sobotu októbra) Ružencové bratstvo. 
 1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v piatok septembra bude na Kalvárii o 21:00 h Krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína bude sobotu 15. septembra o 6:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme do Rakúska do Mariahilfberg a Neusiedler See. Podrobnosti sú na plagáte.
 1. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska svätá omša bude slúžená:

Farský kostol       9:00 h a 18:00 h (s nedeľnou platnosťou)

Malé Bedzany     7:30 h

Tovarníky         10:00 h. 

 1. Organizačné stretnutie pútnikov do Ríma sa uskutoční v nedeľu 16. septembra o 10:00 h vo farskom kostole. Na toto stretnutie si treba doniesť občiansky preukaz a peniaze na zaplatenie púte. 
 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 16. septembra). Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 13.09.2018 Farský chrám

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša

Piatok 14.09.2018

18:00 h – Svätá omša

21:00 h – Krížová cesta na Kalvárii  

Sobota 15.09.2018

10:00 h – Svätá omša

Nedeľa 16.09.2018

10:00 h – Slávnostná svätá omša

Hlavný celebrant vdp. Jozef Vlasák, farár Krušovce 

Farské oznamy, 2.9.2018

2. September 2018

1, Dnes (2. septembra) je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

2, Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra  o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.

3, V pondelok (3. septembra) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2018.

4, Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch vo štvrtok (6. septembra) od 16:00 h., a v Tovarníkoch vo štvrtok (6. septembra) od 18:00 h., vo farskom kostole hlavne v utorok (4. septembra) od 17:00 h.

5, Od štvrtku do soboty (6.-8. septembra) bude v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch trojdnie pred Topoľčianskou púťou. Program osláv,  na ktoré ste pozvaní, je na plagáte na nástenke.

6, Na budúcu nedeľu (9. septembra) nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole len o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Topoľčianskej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude).

7. Malé Bedzany:  Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 9. septembra. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 6.09.2018

16:30 h – Svätá omša. Poklona.

Piatok 7.09.2018

16:30 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach.  

Sobota 8.09.2018

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach.

Nedeľa 9.09.2018

7:30 h – Svätá omša.

8, Tovarníky: V sobotu 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie bude v Tovarníkoch svätá omša o 9:00 h.

9, Tovarníky:  Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu (16. septembra). Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 13.09.2018 Farský chrám

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša

Piatok 14.09.2018

18:00 h – Svätá omša

21:00 h – Krížová cesta na Kalvárii   

Sobota 15.09.2018

10:00 h – Svätá omša + poklona

Nedeľa 16.09.2018

10:00 h – Slávnostná svätá omša

10, Dnes (v nedeľu 2. septembra) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude farská ofera, určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00