Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy 17.9.2017

17. September 2017

 1. Tovarníky: Dnes v nedeľu (17.09.2017) je v Tovarníkoch hodová slávnosť.10:00 h – slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant páter JCLic. Miloš Zárecký OT
 1. V pondelok 18.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 
 1. V utorok 19.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov birmovancov. 
 1. Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú začínať o 17:00 h. 
 1. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (22.-24.09.2017) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční modlitbové trojdnie. Všetkých, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami srdečne pozývame.
 1. V piatok 22.09.2017 sa uskutoční púť birmovancov zo Základnej školy svätého Ladislava do Šaštína. Odchod autobusu o 8:00 h z parkoviska pri základnej škole. 
 1. V sobotu 23.09.2017 počas rannej svätej omše začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym, ktorým si chceme obnoviť náš vzťah k nim. V pondelok 2.10.2017 sa po svätej omši na fare uskutoční stretnutie Bratstva Anjelov strážnych. 
 1. Na budúcu nedeľu 24.09.2017 na svätej omši o 7:30 v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 

Pomodlíme sa za zosnulého  †Viliama Vitku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 10.9.2017

10. September 2017

 1. Dnes v nedeľu 10.09.2017 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a      o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 1. V stredu 13.09.2017 o 17:00 h bude Večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a nabudúce (v piatok 10.2017) Ružencové bratstvo. 
 1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, vo štvrtok 14.09.2017 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína bude piatok 15.09.2017 o 7:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Svaty Kopeček a do Olomouca a starého mesta. Podrobnosti sú na plagáte. 
 1. V pondelok 18.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 
 1. V utorok 19.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši          (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov birmovancov. 
 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 17.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 14.09.2017

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii

Piatok 15.09.2017

10:00 h – Svätá omša

Sobota 16.09.2017

10:00 h – Svätá omša + poklona   

Nedeľa 17.09.2017

10:00 h – Slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant páter JCLic. Miloš Zárecký OT 

 1. Pomodlíme sa za zosnulých † Margitu Bielikovú, †Františku Gabrielu Mišutovú a †Vieru Valkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 3.9.2017

3. September 2017

 1. Dnes (3.09.2017) je prvá nedeľa v mesiaci september. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
 1. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8:15 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole. 
 1. V pondelok (4.09.2017) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2017. 
 1. Od štvrtku 7.09.2017 do soboty 9.09.2017 bude v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch trojdnie pred Topoľčianskou púťou. Program osláv, na ktoré ste pozvaní, je na plagáte na nástenke.  
 1. V nedeľu 10.09.2017 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h. O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.09.2017) je určená na obnovenie ozvučenia. Práce budú zrealizované v druhej časti septembra 2017. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.09.2017) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Práce budú zrealizované v druhej časti septembra 2017. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.09.2017) je určená na obnovu predkoncilového oltára a na ornamenty na pokoncilový oltár a ambónku. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 10.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 7.09.2017

18:00 h – Svätá omša, Poklona

Piatok 8.09.2017

18:00 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach 

Sobota 9.09.2017

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach. Hlavným celebrantom bude páter provinciál Martin Lehončák OSPPE 

Nedeľa 10.09.2017

7:30 h –Svätá omša. Hlavným celebrantom bude vdp. Michal Majerčík, správca farnosti Kostolná Ves    

 1. V piatok 15.09.2017 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Moravu do Olomouca na Svaty Kopeček a do starého mesta. Podrobnosti sú na plagáte. Zapísať sa môžete v sakristii. 
 1. Na sviatok Panny Márie Ružencovej, v sobotu 7.10.2017 Ružencové bratstvo organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Zapísať sa môžete v sakristii. 
 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 17.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 14.09.2017

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii

Piatok 15.09.2017

10:00 h – Svätá omša

Sobota 16.09.2017

10:00 h – Svätá omša + poklona   

Nedeľa 17.09.2017

10:00 h – Slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant páter JCLic. Miloš Zárecký OT

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00