Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 14.1.2018

13. January 2018

  1. Vyvrcholenie deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu je dnes (v nedeľu 14. januára) slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať vdp. Stanislav Lipka, vojenský kaplán z Trenčína. Všetkých vás srdečne pozývame. 
  1. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v pondelok 15. januára bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do dnešného dňa (nedele 14. januára). 
  1. Tovarníky: Z príležitosti 25. výročia osamostatnenia obce bude v nedeľu 21. januára ďakovná svätá omša, s prosbou o Božie požehnanie. 
  1. Naša farnosť sa pripája k celoslovenskej príprave na svetové stretnutie rodín v Dubline v auguste tohto roku. Motto stretnutia je „Rozprávajme sa o rodine. Buďme rodinou.“ V každú tretiu nedeľu mesiaca na svätej omši o 10:30 h bude kázeň na určenú tému a nasledujúci piatok bude modlitba rodín na úmysel svetového stretnutia. 
  1. Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na narodnestretnutiemladeze.sk. Od 18.1.2018 je vyhlásená aj VEREJNÁ ZBIERKA na podporu P18. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte pri kostole“. 
  1. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.

Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy, 7.1.2018

7. January 2018

1. Dnes (v nedeľu 7. januára) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch.

2. Z dôvodu posviacky príbytkov poklona na prvú nedeľu v mesiaci dnes (v nedeľu 7. januára) nebude.

3. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu.  Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 14. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať vdp. Stanislav Lipka, vojenský kaplán z Trenčína. Všetkých vás srdečne pozývame.

4. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v pondelok 15. januára bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do nedele 14. januára.  

5. Vo štvrtok 11. januára bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

6. Pripomíname birmovancom, že v piatok 12. januára bude o 17:00 h stretnutie birmovancov. Na 16:30 h v tento deň pozývame animátorov.  

7. V sobotu 13. januára pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v utorok 13. februára manželia).

Farské oznamy, 31.12.2017

31. December 2017

1. Dnes (v nedeľu 31. decembra) na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

2. Dnes (v nedeľu 31. decembra) sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v  Malých Bedzanoch po svätej omši o 7:30, v  Tovarníkoch po svätej omši o 9:00 h a vo farskom chráme po dodatočnej svätej omši o 17:00 h.

3. V  tento deň (31. decembra) o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

4. V pondelok 1. januára 2018 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

5. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch v sobotu 6.01.2018 od 14.00 h., v Topoľčanoch a Tovarníkoch v nedeľu 7.01.2018 od 14.00 h.

6. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu, začneme v sobotu 6.01.2018. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele a slávnosti Zjavenia Pána, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 14.01.2018 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.

7. V pondelok 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00