Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 16.02.2020

17. February 2020

1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili do aktivít Národného týždňa manželstva.

2. Aj tento rok môžete darovať 2% z dane na podporu našej Základnej školy sv. Ladislava. Presný návod, ako postupovať a tlačivá nájdete vzadu na stolíku. Všetkým darcom v mene školy ďakujeme.

3. Prajeme deťom a mládeži požehnaný čas prázdnin.

4. Milodary na farský kostol od ružencového bratstva 100 € a 40 €.
Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

5. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Antona Gieciho. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY 09.02.2020

10. February 2020

1. V utorok (11. februára) máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť.

2. Vo štvrtok (13. februára) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia a nabudúce (v piatok 13. marca) mládež. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.

3. V piatok (14. februára) z príležitosti ôsmeho výročia založenia Ružencového bratstva si na svätej omši o 18:00 h členovia obnovia sľub Panne Márii.

4. Aj v tomto roku sa naša farnosť spolu s mestom Topoľčany zapája do slávenia Národného týždňa manželstva. V našom kostole bude v sobotu 15.2.2020 o 17.30 h sv. ruženec za manželov a ich rodiny a o 18.00 h sv. omša a následne eucharistická poklona po ktorej bude individuálne požehnanie manželských párov. Podrobný program je na nástenke.

5. Milodary určené na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti činila Farský kostol 907 €, Tovarníky 212 €, Malé Bedzany 383 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

6. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Jána Chválu. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

7. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00