Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 23.10.2016

23. October 2016
 1. ruzenecPripomíname, že ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert Tria AQUARELLE z Rakúska v zložení flauta, violončelo a klavír. Koncert sa koná            v utorok 25. októbra o 18:00 h. V Koncertnej sále Konzervatória Dezidera Kardoša (Gagarinova ul.).
 1. Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:

Tovarníky: vo štvrtok (27.10.2016) od 16:00 h.

Malé Bedzany: v piatok (28.10.2016) od 16:00 h.

Topoľčany: hlavne v piatok (28.10.2016) od 17:00 h.

Táto spoveď je zároveň prvopiatková. 

 1. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1.11.2016 bude dušičková pobožnosť:

Starý cintorín o 15:30 h,

Nový cintorín o 17:00 h. (Pozor zmena!) 

 1. Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vstredu 2.11.2016, bude svätá omša slúžená o 17:00*h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch a po nej dušičková pobožnosť.
 2. Malé Bedzany V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vstredu 2.11.2016, bude v Malých Bedzanoch slúžená svätá omša o 17:00*h a po nej dušičková pobožnosť. 
 1. Dnes (v nedeľu 23.10.2016) nakoľko je misijná nedeľa sa o 16:00 h vo farskom chráme pomodlíme ruženec na úmysel misionárov a za misijné územia. Zbierka na misie bude na budúcu nedeľu 30.10.2016. 

Pripomíname, že v noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Farské oznamy, 16.10.2016

15. October 2016
 1. jan-pavol-iiMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. Dnes (v nedeľu 16.10.2016) sa pomodlíme modlitbu svätého ruženca vo farskom chráme o8:30 h. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na organový koncert Stefana Baiera (Nemecko) a Jaroslava Tůmu (Praha). Koncert sa koná v nedeľu 23.10.2016 o 15:00 h v Kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. 
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd pre miništrantov a deti účinkujúce v scénkach bude v sobotu 22.10.2016 o 8:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava. V programe je: Skalka (pri Trenčíne), Rajecká Lesná a  Deti musia byť vopred prihlásené cez rodičov. Prihlášky dostanú v škole (alebo v kostole).
 2. Dnes (v nedeľu 16.10.2016) sa naša farnosť pripája k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“         pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte

zoznam-ministrantov-10-2016-page-001

Farské oznamy, 9.10.2016

9. October 2016
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. Dnes (v nedeľu 9.10.2016) sa pomodlíme modlitbu svätého ruženca vo farskom chráme o 8:30 h.
 • Vo štvrtok 13.10.2016 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Ružencové bratstvo.
 • Tovarníky: Z tohto dôvodu svätá omša v Tovarníkoch bude tento týždeň v stredu (12.10.2016) a vo štvrtok nebude.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert saxofónového kvarteta z Bratislavy VEČER S  CHAPLINOM, ktorý bude vo štvrtok 13. októbra o 17:00 h v Spoločenskom dome.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd: Dvory nad Žitavou, Ostrihom a Márianosztra (Maďarsko) bude v sobotu 15.10.2016 o 7:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • Na budúcu nedeľu 16.10.2016 sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Pomodlíme sa za +Jozefa Turčeka, +Jozefa Grmana. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 

Kalendár