Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. V dnešnú nedeľu je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

2. Do odvolania budeme vysielať internetom sv. omšu v nedeľu o 10:30 h.
                                            http://gorazd.fara.sk/
3. Májové pobožnosti s mariánskymi príhovormi budú o 18:00 h okrem víkendu. V sobotu bude pobožnosť po rannej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9:00 h.

4. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.00 h

5. Prijímame Úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august osobne aj telefonicky.

6. Birmovka v našej farnosti bude v sobotu 13. júna.

7. V utorok 26. mája o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. (dodatočná svätá omša pred Apelom nebude).

8. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú modlitby za jednotu kresťanov a za povolania na kňazský stav.

9. Na budúcu nedeľu pripadá slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Na túto slávnosť sa pripravujeme deviatnikom. Z tejto príležitosti bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 30. mája o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame.

10. Ďakujeme dobrodincovi, ktorý v roku Božieho slova prispel na úpravu ambóny, do ktorej bola domontovaná kamenná polička na Sv. písmo.

11. Milodary na farský kostol 2 x 50 € a 5 €, cez bankový účet 30 €. (IBAN: SK9709000000000261417234).
Zbierka z minulej nedele činila: farský kostol 627€, Tovarníky 114€, Malé Bedzany 101,80 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

12. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Jozefa Haluzu. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

13. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

1. Tento týždeň na štvrtok (21. mája) pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (20. mája) o 18:00 h. V deň slávnosti sväté omše budú slúžené:
farský chrám: o 7:00 h, o 9:00 len pre dôchodcov a o 18:00 h.,
Malé Bedzany o 16:30 h., Tovarníky o 19:00 h.

2. V piatok 22. mája začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

3. Do odvolania budeme vysielať internetom sv. omšu v nedeľu o 10:30 h.
http://gorazd.fara.sk/
4. Májové pobožnosti s mariánskymi príhovormi budú o 18:00 h okrem víkendu. Vtedy bude pobožnosť po rannej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9:00 h.

5. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.00 h

6. Prijímame Úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august osobne aj telefonicky.

7. V pondelok si pripomenieme storočnicu narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. V tento deň budeme podľa odporúčania biskupského úradu na poludnie zvoniť všetkými zvonmi.

8. Ohľadom sviatosti birmovania, ktorá mala byť v našej farnosti 6.6.2020, nemáme ešte informácie. Akonáhle ich budeme mať, oznámime Vám ich.

9. Nevieme, či sa vzhľadom k epidémii bude môcť uskutočniť Letný detský kresťanský tábor plánovaný v termíne od 5. do 12. júla, ale kvôli zabezpečeniu jeho prípravy zisťujeme predbežný záujem. Bližšie informácie a elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke ZŠ sv. Ladislava.

10. Milodary na farský kostol 2000 €, cez bankový účet 50 €, na maľovanie fary 50 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Dnes je veľkonočná zbierka na potreby farnosti.
(IBAN: SK9709000000000261417234)

11. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Rudolfa Streďanského, † Boženu Kajanovú, † Janku Sládečkovú a † Martu Pokusovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

12. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

1. Túto nedeľu máme v našej farnosti hodovú slávnosť.

2. Plánujeme internetový prenos slávnostnej sv. omše v stredu 13.5.2020 v deň posviacky nášho farského chrámu (20. výročie) o 18:00 h. Po sv. omši bude májová pobožnosť.

3. Do odvolania budeme vysielať internetom sv. omšu v nedeľu o 10:30 h.
http://gorazd.fara.sk/

4. Májové pobožnosti s mariánskymi príhovormi budú o 18:00 h okrem sobôt. Vtedy bude pobožnosť po rannej sv. omši.

5. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.00 h

6. Prijímame Úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august osobne aj telefonicky.

7. Milodary na farský kostol 2x 50 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná zbierka na potreby farnosti.
(IBAN: SK9709000000000261417234)

8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Milana Valka. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

9. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

 

STREDA 6.5.2020
18:00 Májová pobožnosť, po nej sv. omša

ŠTVRTOK 7.5.2020
18:00 Májová pobožnosť, po nej sv. omša a vyloženie sviatosti oltárnej

PIATOK 8.5.2020
18:00 Májová pobožnosť po nej sv. omša a Cesta svetla

SOBOTA 9.5.2020
6:45 hodinky o NPPM následne sv. omša a po nej Májová pobožnosť
18:00 sv. omša

NEDEĽA 10.5.2020 – HODOVÁ SLÁVNOSŤ
7:00 sv. omša
9:00 sv. omša len pre dôchodcov a Májová pobožnosť
10:30 detská sv. omša
18:00 sv. omša
Prosíme o dodržiavanie pokynov hlavného hygienika SR a po zaplnení vyznačených miest v kostole využiť priestor pred kostolom.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00