Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


2.4.2020 Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Kniha Genezis   −   Gn 17, 3-9

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 8, 51-59

Milovaný bratia a sestry, drahí farníci!

Dnes dve myšlienky. Áno, je liek. Je liek na nesmrteľnosť. V dnešnom Evanjeliu Ježiš o ňom hovorí. „Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“                    Sv. písmo je list od Pána Boha adresovaný človeku. Je to list Lásky. List plný skrytých významov, ktoré túžia byť odhalené. Biblia je ako živý organizmus, ako osoba, ktorá sa prihovára, dáva odpoveď na naše otázky. Odpoveďou nie sú obyčajné slová, ale slová, ktoré sú ako liek a dávajú silu meniť život.

Druhá myšlienka spája sa s vetou z prvého čítania, ktorú počul Abrahám: „Budeš otcom mnohých národov.“ Samozrejme, týka sa to predovšetkým Abraháma, ale dnes nedá mi nespomenúť iného človeka, ktorý bol ako otec pre všetky národy. Je to svätý pápež Ján Pavol II. Dnes máme presne 15 rokov od jeho smrti. V utorok som spomínal výnimočné Urbi et orbi z 27. marca tohto roku, kedy pápež František požehnal svet. Ale spomínam si tiež na 27. marca ale roku 2005, bola to veľkonočná nedeľa. Svätý pápež Ján Pavol II. mal dať požehnanie Urbi et orbi. Mal pripravený príhovor, ale nevládal povedať ani slovo. Dvihol len ruku a požehnal mestu a svetu. Aj to bolo výnimočné Urbi et orbi, na ktoré spomínam so slzami v očiach. Požehnanie od otca mnohých národov. Amen.

 

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

1.4.2020 Streda po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 14-20. 91-92. 95

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 8, 31-42

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Keď čítam slová z dnešných liturgických čítaní, moje myšlienky smerujú k slovu SLOBODA.     V prvom čítaní máme: „ Na toto ti nemusíme odpovedať, totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z otvorenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky kráľ. Aj keby to neurobil, vedz kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil sa neklaniame.“

„Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol. Rýchlo vstal a povedal svojim dvoranom: „Nehodili sme do ohňa troch poviazaných mužov?“ Oni kráľovi odpovedali: „Tak je kráľ!“ „Ja vidím štyroch mužov. Chodia uprostred ohňa bez ujmy a štvrtý sa výzorom podobá synovi bohov.“

Ježiš v evanjeliu hovorí:

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

 „Každý, kto pácha hriech, je otrok.“

„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“

Možno práve v takom čase, ktorý práve prežívame, si ešte viac budeme vážiť slobodu a dobre, múdro s ňou budeme zaobchádzať. Dnes, keď nemôžeme ísť tam, kde chceme a ako by sme chceli – či to je kostol, rodina, priatelia, kino divadlo, atď., môžeme si ešte viac uvedomiť, aká dôležitá je sloboda ducha, sloboda srdca. A nejde tu len o to, že sa môžeme preniesť myšlienkami kde chceme, ale ako zdôrazňuje Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu, aby sme ostali v Jeho slove, boli jeho učeníkmi a nepáchali hriechy, ktoré z nás robia otrokov. A keď už sa to strane, pamätajme, že náš Boh, Ježiš Kristus, vie nás oslobodiť od každého hriechu, ktorý mu odovzdáme.

Samozrejme, aby na nás nedoľahla ponorková choroba, môžu nám byť na pomoci: telefóny, počítač – na rozhovor s blízkymi ktorí sú teraz ďaleko; či spraviť si internetovú prehliadku múzea v hociktorom kúte sveta, alebo pozrieť si niektorú krajinu.

Traja mladí muži z prvého čítania nevedia, či ich Boh zachráni, alebo nie. Ale sú si istí, že to on vie najlepšie, čo je pre nich dobré. Hodili ich do pece, lebo boli verní Bohu.

Ako je dnes dôležité mať odvahu povedať tým, ktorí nás nahovárajú: Nebudem kradnúť! Nefajčím. Nepijem. Alebo: Keď neprestanete ohovárať, odchádzam!

Mládenci hodení do pece sú aj tam slobodní. Určite aj preto, že aj v takých podmienkach dokážu chváliť, zvelebovať a dobrorečiť Bohu, ako to čítame v dnešnom žalme. Spása nie je o tom, že tu nebudú skúšky. Ale že Boh posiela – ako je napísané – „syna Boha“ doprostred toho ohňa, doprostred tejto skúšky. Akú to prináša nádej v čase epidémie, v čase karantény!  Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

31.3.2020 Utorok po 5. pôstnej nedeli

Kniha Numeri − Nm 21, 4-9
Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 21-30

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.
Prvá vec ktorú vidím v dnešnom Božom Slove to tvrdohlavosť. Židia 40 rokov kráčajú cez púšť, vidia veľa zázrakov a celý čas majú svoju predstavu o Bohu. „Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme zomreli na púšti?“Nm 21,5 Aj v Evanjeliu farizeji celý čas nechápu kto je Ježiš. Toľkokrát im to vysvetľoval, videli znamenia a zázraky a celý čas pýtali sa ho: „Kto si ty?“Jn 8,25

A Ježiš zase trpezlivo im odpovedá: „ Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som.“Jn 8,28.

A mohli by sme pokračovať:

– „Ja som cesta, Pravda a Život.“Jn 14,6.

– „Ja som vinič vy ste ratolesti.“Jn 15,5.

– „Ja som dobrý pastier, dobrý pastier položí život za ovce .“Jn 10,11.
Mne to stačí, aby som Mu dôveroval. Je môj Pán a Boh!
Druhá myšlienka spája sa s tým obrazom hada, ktorý je vyzdvihnutý Mojžišom keď prosí Boha záchranu pre ľudí. A tú záchranu dostávajú.

A s tým čo povedal Ježiš v dnešnom Evanjeliu: „Keď vyzdvihnete Syna človeka,..“Jn 8, 28 keď to čítam vidím pápeža Františka, ktorý v piatok 27.marca kráča v daždi cez prázdne námestie sv.Petra v Ríme a potom stojí pod krížom modlí sa o záchranu pre svet, a z kríža viditeľne steká voda.

To čo čítame v Evanjeliu sv. Jn 19, 34 „…a jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ Ale treba nám uveriť, že to On Ježiš Kristus je naša cesta, On je náš život, On je náš dobrý pastier, On je náš záchranca. Amen.

p.Robert Kurowidzki
správca farnosti

30.3.2020 Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Daniela   −   Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 8, 1-11

 

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Dnešné Božie slovo hovorí, že náš Boh nás počuje. Keď k nemu voláme o pomoc, o záchranu života ako to robila Zuzana v prvom čítaní, ale počuje aj naše mlčanie, keď už nemáme síl volať. Nevieme ako volať. Príkladom môže byť žena z dnešného evanjelia, ktorú prichytili pri cudzoložstve.

„Čo povieš ty?“, pýtajú sa Ježiša tí, ktorí priviedli tú ženu. Odpoveďou Ježiša je milosrdenstvo. On prišiel hľadať hriešnikov, dvíhať tých ktorí padli. Pozývať k obráteniu a pokániu.

„Ježiš sa zohol“. Vyzerá ako lekár pri posteli chorého. Asi teraz si to ani nemusíme predstavovať, keď každý deň v televízii vidíme tisíce lekárov a zdravotných sestier, ktorí slúžia chorým ľuďom. Ježiš ako lekár. Zdravotníci ako Ježiš.

A prstom písal po zemi.“ Čo písal? Hriechy farizejov a možno ako to ukázal Mel Gibson vo filme Umučenie, že Ježiš kreslí rovnú čiaru akoby sa chcel oddeliť od tých, ktorí súdia, ktorí vidia len hriech. Sám to povedal v tom istom evanjeliu sv. Jána 12,37: „Neprišiel som svet súdiť, ale svet spasiť.“

Ježiš povedal nakoniec žene: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Nedáva jej dlhé poučenie, ťažké pokánie, ale odpúšťa jej hriechy a uisťuje, že vždy sa dá začať znovu. Amen

Robert Kurowidzki

správca farnosti

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00