Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy 19.6.2016

18. June 2016
  1. socha ladislavV pondelok 27.06.2016 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. V tento deň naša škola oslávi 25. výročie založenia. Slávnostnej svätej omši o 9:00 h bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 
  1. Na vigíliu tejto slávnosti, v nedeľu 26.06.2016 o 17:00 h pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
  1. Pomodlíme sa za zosnulú: +Valériu Čižmárikovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  1. 2016-06-13_075412Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
  1. V pondelok 13.06.2016 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša, ktorej bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a na budúce (v stredu 13.07.2016) manželia.
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 12.06.2016) je určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera (v nedeľu 12.06.2016) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: Farská ofera (v nedeľu 12.06.2016) je určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Pomodlíme sa za zosnulých: +Janku Gabajovú a + Jozefa Božika. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 

Kalendár