Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 4.12.2016

7. December 2016

mariaeuchariatia11. Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

2. Dnes (v nedeľu 4.12.2016) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h.

3. V pondelok 5.12.2016 o 16:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.

4. V pondelok 5.12.2016 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2017.

5. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Koncert súboru CAMERATA NOVISOLIENSIS z Banskej Bystrice, ktorý bude v pondelok 5.12.2016 o 18:00 h v Spoločenskom dome. Na programe okrem iného sú Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho.

6. Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v stredu 7.12.2016, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h, po nej sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.

7. Vo štvrtok 8.12.2016 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Vo štvrtok 8.12.2016 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:
farský chrám 7:00 h a  18:00 h
Tovarníky 17:00 h
Malé Bedzany 16:30 h

Vo štvrtok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Farské oznamy, 4.12.2016

6. December 2016
 • Vo štvrtok 8.12.2016 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Koncert súboru CAMERATA NOVISOLIENSIS z Banskej Bystrice, ktorý bude v pondelok 5.12.2016 o 18:00 h v Spoločenskom dome. Na programe okrem iného sú Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho.
 • V pondelok 5.12.2016 o 16:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.
 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • Dnes (v nedeľu 4.12.2016) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h.
 • V pondelok 5.12.2016 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2017.
 • Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v stredu 7.12.2016, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h, po nej sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.
 • Vo štvrtok 8.12.2016 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:
  • farský chrám              7:00 h a  18:00 h
  • Tovarníky                 17:00 h
  • Malé Bedzany          16:30 h
 • Vo štvrtok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Farské oznamy, 27.11.2016

27. November 2016

 

1. Dnešná nedeľa (27.11.2016) je adventná, preto na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov. 

 

 1. Roráty začínajú v pondelok 28.11.2016. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (1.12.2016) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (2.12.2016) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 27.11.2016) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 

Kalendár