Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 15.1.2017

16. January 2017

1. Vyvrcholenie deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu bude dnes (v nedeľu 15.01.2017) slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať p. Vladislav Bednár OT. Všetkých vás srdečne pozývame.

2. Od stredy 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

3. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.

4. Pomodlíme sa za zosnulého: +Antona Matušku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 8.1.2017

9. January 2017

1. Dnes (v nedeľu 8.01.2017) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.

2. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 15.01.2017 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať p. Vladislav Bednár OT. Všetkých vás srdečne pozývame.

3. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v nedeľu 15.01.2017 bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do štvrtku 12.01.2017.

4. Vo štvrtok 12.01.2017 bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

5. V piatok (13.01.2017) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (13.02.2017) otcovia.

Farské oznamy, 1.1.2017

31. December 2016

russian-theotokos-ikona-d0b8d0bad0bed0bdd0b0-d0b1d0bed0b6d0b8d0b5d0b9-d0bcd0b0d182d0b5d180d0b8-d0b7d0bdd0b0d0bcd0b5d0bdd0b8d0b5_iconreader-wordpress1. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

2. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) bude otvorený kostol od 15:00 h do 16:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.

3. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 8. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 8.01.2017 od 14.00 h.

4. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 6.01.2017. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele a slávnosti Zjavenia Pána, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2017 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.

5. Pomodlíme sa za zosnulých: †Mária Volanská, †Michal Guniš, †Pavol Fačko. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00, 10:30

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00