11.10.2020 DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Farský kostol   7:00 h +Veronika, Jaroslav, Daniela Malé Bedzany   7:30 h + Rudolf Tovarníky   9:00 h poďakovanie za dožitých 60 rokov života Farský kostol   9:00 h + rodičia Jozef a Anna Farský kostol 10:30 h + Paulína, Milan, Libor a starí rodičia Farský kostol 18:00 h + Mária Masaryková   12.10.2020 PONDELOK  28. týždňa …

FARSKÉ OZNAMY 04.10.2020

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, a následne bude modlitba svätého ruženca a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo krstu, svadby a pohrebu prítomných v …

DÔLEŽITÝ OZNAM

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo krstu, svadby a pohrebu prítomných v jednom okamihu v kostole či v dome smútku maximálne 50 osôb (vrátane kňaza, kostolníka, organistu a miništrantov). Z tohto dôvodu, hoci nám je to veľmi ľúto, musíme žiaľ pristúpiť k určitým úpravám, ktoré sú opodstatnenými opatreniami na toto …