Kázeň – Misijná nedeľa 18.10.2020

V každom kostole v celej Cirkvi slávime Misijnú nedeľu. Čo znamená mať misijného ducha i misijné srdce? Na začiatku to znamená prijať presvedčenie, že aj so mnou Pán počíta. Nezáleží na veku, vzdelaní, intelektuálnej ani charizmatickej vybavenosti. Čo Pán čaká, je mať dobrú vôľu a byť svedkom evanjelia a živej viery, ostatné Boží Duch doplní. Taktiež to znamená objaviť v sebe vnímavosť na ľudskú …

Homília 17.10.2020

Luturgické čítania TU Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Prečo sú inej povahy ako iné hriechy? Duch Svätý Svojou milosťou pomáhajúcou dáva silu milovanému hriešnikovi aby spoznal a oľutoval hriech každého druhu a akejkoľvek veľkosti a prosil o odpustenie. Človek previňujúci sa proti Duchu Svätému sa rozhodol pohŕdať ponúkanou pomocou, milosťou, …

Homília 16.10.2020

text liturgických čítaní TU Nájdite kvas pokrytectva Židovská Veľká Noc – Pesach je rodinným sviatkom. Sprevádza ho množstvo tradícií. Počas prípravných dní pani domu robí „jarné upratovanie“, čím pripravuje domácnosť na príchod Pesachu. Deň pred Pesachom upratovanie vrcholí a je ukončené rituálom bdikat chamec – hľadanie kvasu. Počas nasledovných dní je totiž zakázané konzumovať či vlastniť čokoľvek kvasené, preto sa z domova odstraňuje všetok …

FARSKÉ OZNAMY 11.10.2020

Kvôli epidemiologickým opatreniam v kostole na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Preto do odvolania budú dodatočné sv. omše s nedeľnou platnosťou v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno a o 17:00 h. V utorok (13. októbra) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme …