FARSKÉ OZNAMY 25.4.2021

 1. Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno.
 2. Malé Bedzany: V prvom rade ďakujeme pani Emílii Kukovej, dlhoročnej kostolníčke za jej obetavú službu. Budeme ju naďalej sprevádzať našimi modlitbami. Pán Boh zaplať. Súčasne sa obraciame s prosbou na veriacich z Malých Bedzán o pomoc v tejto službe.
 3. Ďakujeme Mestu Topoľčany za navezenie kompostu pre zeleň v okolí nášho farského kostola.
 4. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Po sv. omši sa uskutoční zbierka na seminár v Nitre.
 5. V pondelok 26. apríla o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pól hodiny pred Apelom (20:30 h) bude svätá omša za duchovné povolania do rádu pavlínov.
 6. V sobotu má sviatok sv. Jozef – robotník. V rámci roku sv. Jozefa vás pozývame na sv. omšu o 9:00 h s prednáškou o tomto svätcovi.
 7. Májovou pobožnosťou – Loretánskymi litániami sa budeme modliť o 18:00 h pred večernou svätou omšou, okrem soboty a stredy, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši a v nedeľu o 8:50 h.
 8. Milodary na farský kostol 100 € . Cez bankový účet 10 € a 100 € . Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234).
 9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Emíliu Mihaličovú, † Stanislava Gogu, † Milana Jankoviča a † Alžbetu Gogovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!