Homília – utorok 16. február 2021

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry!

Pri debate o dnešnom prvom čítaní medzi rádiovým redaktorom a doktorom biblickej teológie padla otázka, či Pán Boh v príbehu o potope nevyzerá ako bezcitný pomstychtivý zabijak. Odpoveď odborníka však navádza na pohľad z inej strany: „Boh starostlivo zachraňuje stvorenie pred hriešnym zlom a stavia mu hrádzu“.
Aj Pán Ježiš v zobrazený v evanjeliu na loďke zo svojimi apoštolmi vyzerá trochu ako Noe, ktorý sa snaží zachrániť svojich veriacich. Prízvukuje im, aby si dávali pozor a chránili sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa. Tak by som bol rád, keby som toto nemusel vo svojom živote riešiť. Ale Pán Ježiš hovorí, že dávať si pozor na skrytý a záludný hriech je moja kresťanská ťažká a nevyhnutná práca na zemi.
Otázky vo mne vzbudzujú otázky Ježiša, ktorými je dnešné evanjelium preplnené. Je zaujímavé pripustiť si ich ku telu. „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom? A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom? Ešte nechápete?“
Čo vadí Ježišovi na tom, že sa rozprávajú o chýbajúcom chlebe? Prečo v nich vidí otupené srdce? Čo nevidia a nepočujú? Čo nechápu?
Jedno viem, že po rozjímaní nad týmto slovom som mal chuť vziať ten jeden chlieb a s Ježišom dobrorečiť nebeskému Otcovi.
Pán s vami. Nech vás požehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Sprevádza vás páter Miroslav OSPPE