Homília – pondelok 15. február 2021

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry!

Najznámejší židovský komentár na sv. písmo starého zákona Targum Neofiti tvrdí, že Kain a Ábel sa vonku na poli hádali o tom, či je svet stvorený v láske, či existuje iný svet a večný život, či je sudca a súd, či je odmena pre spravodlivých a trest pre zlých. A keď Ábel hovoril ÁNO a Kain NIE, vtedy Kain zabil Ábela.
V dnešnom evanjeliu sa farizeji hádajú s Ježišom. Pán Ježiš ich necháva samých a bez znaku z neba. Je to dôsledok nevery a chýbajúcej bolesti pokánia. Je to peklo na zemi.
Pane Ježišu! Radšej chcem stáť pri tebe vo vedomí svojej duchovnej biedy, pokrytectva, žiadostivosti a pýchy, ktorá číha pri dverách môjho srdca, ako zostať bez teba, ktorý si láska a život večný.
Pán s vami. Nech vás požehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Sprevádza vás páter Miroslav OSPPE

http://www.nszj.sk/