FARSKÉ OZNAMY 25.10.2020

  1. S platnosťou od 24.10.2020 do 1.11.2020 sa NESMÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA SLÁVIŤ VEREJNÉ BOHOSLUŽBY. Platí to aj v našej farnosti. Sv. omša bude denne slúžená v súkromí. Kto chce, aby bol slúžený jeho úmysel, ktorý mal zapísaný na konkrétny dátum, nech sa dopredu ozve. Tel:0385323644
  2. Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.
  3. Priame prenosy bohoslužieb z nášho kostola cez internet budú do odvolania každú nedeľu o 10:30 h. Odkaz je TU
  4. Pri príležitosti 30. výročia založenia ZŠ sv. Ladislava, ktoré si v tomto roku pripomenieme, škola vydala pamätný stolový kalendár na rok 2021. Predáva sa vo vestibule ZŠ každý deň od 7.30 do 8.00, cena za 1 ks je 3.50 €. Kúpou finančne podporíte júnové oslavy 30. výročia. Po uvoľnení pandemických obmedzení bude možnosť zakúpiť kalendár v kostole aj na fare.
  5. Už 18 rokov pro-life platforma Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti v kostoloch. Aj naďalej vás pozývame 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je predaj samotných sviečok komplikovaný. Avšak je tu možnosť ako môžete rozsvietiť Slovensko. Na internetovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk zapáľte virtuálnu sviečku na akomkoľvek mieste na Slovensku. Podporíte tak činnosť a projekty Fóra života. Podporiť život môžete aj darcovskou SMS-kou s textom DMS(medzera)SVIECKA na číslo 877. Ďakujeme.
  6. Milodary na farský kostol dva krát 100 €, 50 € , 20 € a cez bankový účet 20 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
  7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Máriu Štefčíkovú. Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  8. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!