Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.10.2010

2. October 2010
1. Dnes sa v celej našej farnosti koná pravidelná zbierka za mesiac október. Všetkým vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 
2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod. O 17:00 bude modlitba sv. ruženca a požehnanie so sviatosťou Oltárnou.
 
3. V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly na mesiac november a december.

4. Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca.    V našom farskom kostole sa modlíme sv. ruženec cez týždeň každý večer o 17:30 hod.

5. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na otvárací koncert štátneho komorného orchestra zo Žiliny, ktorý sa bude konať v stredu 6.10.2010 o 18:00 hod. v Spoločenskom dome.

Oznam pre filiálku Tovarníky:

Z príležitosti 775. výročia od prvej písomnej zmienky obce Tovarníky bude na budúcu nedeľu po sv. omši 9.00 hod. posviacka pamätnej tabule.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00